Het cervix uitstrijkje. Premaligne aandoeningen van de cervix uteri: screening en beleid.

Authors & affiliation

Marc Dhont, Marleen Temmerman, M COPPENS