Slachtofferschap van geweld tijdens de COVID-19-lockdown in België: Eerste resultaten van een lopend nationaal cohorteonderzoek

Authors & affiliation

Christophe Vandeviver, Joke Depraetere, Evelyn Schapansky, Lotte De Schrijver, Anne Nobels, Sabine De Moor, Ines Keygnaert