Eindrapport Onderzoek naar Relaties, Stress en Agressie in de eerste 12 maanden van COVID-19 in België

Authors & affiliation

Ines Keygnaert, Elke Wuyts, Lisa Fomenko, Anne Nobels, Lotte De Schrijver, Christophe Vandeviver

Abstract

VOORWOORD Dit rapport geeft de resultaten van de studie naar Relaties, Stress en Agressie (RSA) in de eerste twaalf maanden van COVID-19 in België weer. Aan de hand van deze RSA-studie beogen we de impact van de coronamaatregelen op relaties, stress en huiselijk geweld in België in kaart te brengen en adviezen voor het beleid en de hulpverlening te formuleren. Prof dr Ines Keygnaert van het International Centre for Reproductive Health (UGent) coördineerde deze RSA-studie. Met onderzoekers van het Gender & Violence Team binnen UGent-ICRH en in nauwe samenwerking met prof. dr. Christophe Vandeviver van het Institute for International Research on Criminal Policy (UGent) voerden we dit onderzoek uit in opdracht van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Bijzondere dank gaat dan ook uit naar de Staatssecretaris Sarah Schlitz en het kabinet voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, voor haar inzet rond het thema van huiselijk geweld en de financiering van dit onderzoek. Daarnaast willen we ook het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen bedanken voor de opvolging van dit onderzoek. Tenslotte gaat een grote dank uit naar de projectonderzoekers Elke Wuyts, Elizaveta Fomenko, Anne Nobels en Lotte De Schrijver, naar Saar Baert voor enkele aanvullende inzichten en Isabo Goorman voor het naleeswerk. Prof dr Ines Keygnaert & Prof dr Christophe Vandeviver, UGent, 30 juni 2021.

Related publications