Socialemedia- en smartphonescreenings tegen misbruik in Belgische verzoekprocedures om internationale bescherming : een doel dat de middelen niet wettigt

Authors & affiliation

Lore Roels

Abstract

Op 21 november 2017 maakten twee wijzigingen van de Vreemdelingenwet het voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen mogelijk om zich toegang te verschaffen tot smartphones en sociale mediaprofielen van verzoekers om internationale bescherming. In deze bijdrage houdt Lore Roels deze wets-wijziging tegen het licht van het asiel-, privacy- en gegevensbeschermingsrechtelijk kader. Zij identificeert hierbij de juridische pijnpunten en biedt een antwoord op de vraag omtrent de wettigheid van deze socialemedia- en smartphonescreenings.

Publication date:

2020

Staff members:

Lore Roels

Link to publication

Open link

Attachments

published_article.pdf (restricted)