Ms Lotte De Schrijver

Researcher

Lotte

Lotte De Schrijver, MSc, is a clinical psychologist and sexologist with both scientific and clinical experience in the field of SRHR. 

Lotte is currently working on the project UN-MENAMAIS: UNderstanding the MEchanisms, NAture, MAgnitude and Impact of Sexual violence in Belgium. She focuses on the prevalence of sexual violence and its impact on the lives of individuals belonging to minority groups in Belgium. For her PhD, she is specifically interested in studying sexual violence in sexual & gender minorities and migrants, applicants for international protection and refugees from an intersectional and psychological perspective.

She has been working on several projects at the ICRH since 2014, including FGM-PREV: Towards a better estimation of prevalence of female genital mutilation in the European Union and SH-CAPAC: Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in Member States under particular migratory pressure. In addition, she also participated in several projects aimed at training health care professionals in SRHR.  

Lotte combines her work at the ICRH with practicing clinical psychology, sexology and cognitive behavioral therapy in a multidisciplinary group practice. Further, she is also the president of the Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP, Flemish Association of Clinical Psychologists) and a board member of the Belgian Federation of Psychologists (BFP). 

She holds a Master degree in Human Sexuality Studies, a Master in World Religions, Inter-religious Dialogue and Religious Studies, a Master in Clinical and Health Psychology and a Master in Health Management and Policy. She also holds a degree in Psycho-oncology and Cognitive Behavioural Therapy.
 

Publicaties van Lotte

2023 Evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag : eindrapport

Lotte De Schrijver, Nele Vaerewijck, Ines Keygnaert

2023 LGBTQIA+ sensitive primary care in Flanders: preliminary results of a KAP-survey among general practitioners

Ines Keygnaert, Anke Vandenberghe, Lotte De Schrijver, Lisa Fomenko

2022 Inhoudelijk eindrapport Opleiding seksueel geweld voor de Family Justice Centers & Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Saar Baert, Lisa Fomenko, Nele Vaerewijck, Lotte De Schrijver, An-Sofie Van Parys, Ines Keygnaert

2022 Sexual violence against migrant men in Europe : prevalence and exploratory research

Leni Linthout, Lotte De Schrijver

2022 An assessment of the proportion of LGB+ persons in the Belgian population, their identification as sexual minority, mental health and experienced minority stress

Lotte De Schrijver, Lisa Fomenko, Barbara Krahé, Alexis Dewaele, Jonathan Harb, Erick Janssen, Joz Motmans, Kristien Roelens, Tom Vander Beken, Ines Keygnaert

2022 Locked up at home : a cross-sectional study into the effects of COVID-19 lockdowns on domestic violence in households with children in Belgium

Lisa Fomenko, Lotte De Schrijver, Christophe Vandeviver, Ines Keygnaert

2022 Locked up at home : a cross-sectional study into the effects of COVID-19 lockdowns on domestic violence in households with children in Belgium

Lisa Fomenko, Lotte De Schrijver, Christophe Vandeviver, Ines Keygnaert

2022 Mental health and domestic violence in households with children during lockdown measures in Belgium

Lisa Fomenko, Lotte De Schrijver, Christophe Vandeviver, Ines Keygnaert

2022 Minority identity, othering-based stress and sexual violence

Lotte De Schrijver, Lisa Fomenko, Barbara Krahé, Kristien Roelens, Tom Vander Beken, Ines Keygnaert

2022 Research in hard-to-reach populations : challenges and strategies for conducting sexual violence studies in applicants for international protection beyond the European General Data Protection Regulation

Lotte De Schrijver, Adina Cismaru Inescu, Bastien Hahaut, Christophe Vandeviver, Laurent Nisen, Ines Keygnaert

2022 Sexual violence and help-seeking behavior in applicants for international protection residing in Belgium

Lotte De Schrijver, Anne Nobels, Jonathan Harb, Laurent Nisen, Kristien Roelens, Tom Vander Beken, Christophe Vandeviver, Ines Keygnaert

2022 Sexual violence in applicants for international protection : preliminary results from the UN-MENAMAIS study in Belgium

Lotte De Schrijver, Anne Nobels, Tom Vander Beken, Barbara Krahé, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2022 Sexual violence in LGB+ persons : results from the UN-MENAMAIS study in Belgium

Lotte De Schrijver, Lisa Fomenko, Erick Janssen, Barbara Krahé, Joz Motmans, Tom Vander Beken, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2022 Sexual violence in sexual and gender minorities : preliminary results from the UN-MENAMAIS study in Belgium

Lotte De Schrijver, Evelyn Schapansky, Tom Vander Beken, Erick Janssen, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2022 Victimization of applicants for international protection residing in Belgium : sexual violence and help-seeking behavior

Lotte De Schrijver, Anne Nobels, Jonathan Harb, Laurent Nisen, Kristien Roelens, Tom Vander Beken, Christophe Vandeviver, Ines Keygnaert

2022 Vulnerabilities, consequences, and help-seeking behavior related to sexual victimization in migrants, applicants for international protection, and refugees in Europe : a critical interpretive synthesis

Lotte De Schrijver, Barbara Krahé, Tom Vander Beken, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2022 Sexual violence and risk markers in othered sexual and migrant minorities in Belgium

Lotte De Schrijver

2021 Good practice tool for police hearings with migrant, applicant for international protection, refugee (MAR), trafficked, and LGBT+ victims of sexual violence

Silvia Lamonaca, Klaus Vanhoutte, Leni Linthout, Lotte De Schrijver, Venetia Clarke, Raquel Correia, Ines Keygnaert

2021 Modello di buona prassi per gli agenti di polizia che conducono colloqui con migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati (MRR), vittime di tratta e persone LGBT+ che hanno subito violenza sessuale

Silvia Lamonaca, Klaus Vanhoutte, Leni Linthout, Lotte De Schrijver, Venetia Clarke, Raquel Correia, Ines Keygnaert

2021 Outil de bonnes pratiques pour les interrogatoires de police avec les victimes de violences sexuelles étant des migrants, réfugiés, demandeurs de protection internationale (MRD), des victimes de la traite des êtres humains et des victimes LGBT+

Silvia Lamonaca, Klaus Vanhoutte, Leni Linthout, Lotte De Schrijver, Venetia Clarke, Raquel Correia, Ines Keygnaert

Projecten van Lotte

Female Genital Mutilation (FGM) Interpersonal violence Gender

Ondersteuningsprogramma Intrafamiliaal Geweld, Seksueel Geweld en Vrouwelijke Genitale Verminking

Gezien de bijzonder hoge prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld alsook vrouwelijke genitale verminking in België is de kans reëel dat elke medewerker binnen een ziekenhuis regelmatig in contact komt met slachtoffers van deze vormen van geweld.


Project lopende
Read more about this project
Gender Sexual health and wellbeing

Gender sensitief handelen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen

Domus Medica wenst huisartsen te sensibiliseren, informeren en opleiden om gender sensitieve, holistische en persoonsgerichte zorg te bieden met specifieke aandacht voor de LGBTQI+-groep.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Opleiding rond seksueel geweld voor medewerkers en partners van de Family Justice Centers en de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Deze basisopleiding richt zich tot medewerkers van de Family Justice Centres, de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld en hun respectievelijke partners


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Reproductive rights

Evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel geweld is belangrijk maatschappelijk probleem dat de publieke gezondheid en het welzijn hypothekeert. Recent onderzoek in de Belgische populatie toonde aan dat alle genders en alle leeftijdsgroepen kwetsbaar zijn voor seksueel geweld.


Project afgesloten
Read more about this project

Inclusive Holistic Care for Migrant victims of sexual violence (INHeRE)

Migranten, aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen (MAV) lopen in alle fasen van hun migratietraject een hoog risico op seksueel slachtofferschap. Een geïntegreerde,  holistische aanpak, van opsporing tot follow-up, is erkend als de beste zorg voor alle slachtoffers van SG.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Epidemiological modeling

Relationships, Stress and Aggression during the COVID-19 crisis in Belgium(RSA)

To contain the COVID-19 pandemic, governments worldwide restricted social and physical contact by issuing lockdown and social-distancing measures. Already  a few weeks after the first COVID-19 realted lockdown being issued in Belgium in March 2020, Prof Keygnaert (UGent-ICHR) and Prof Vandeviver (UGent-IRCP) set up a study on Relationships, Stress and Aggression (RSA) in times of COVID-19 crisis in Belgium. This longitudinal self-reporting study was stopped in July 2020 and got lots of attention as it demonstrated high levels of stress, rather unhealthy ways of coping and a lot of domestic violence occurring in Belgian households.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Reproductive rights Gender Sexual health and wellbeing

UN-MENAMAIS: Een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België

Het UN-MENAMAIS onderzoeksproject streeft naar een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België.


Project afgesloten
Read more about this project
Zie meer projecten