Evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag : eindrapport

Auteurs & affiliatie

Lotte De Schrijver, Nele Vaerewijck, Ines Keygnaert