Vacancy

Vacature wetenschappelijk medewerker seksueel geweld - dataspecialist

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 september 2020
Dienst: Universiteit Gent-ICRH, International Centre for Reproductive Health
Type contract: Wetenschappelijk medewerker bepaalde duur  (vervangingscontract moederschapsrust)
Diploma: Licentiaat/Master Licentiaat/Master Public Health / Management en het beleid van de gezondheidszorg/ Master in Statistische Data-analyse / Master in Criminologische Wetenschappen of een gelijkwaardig diploma

Bezetting: 50%
Indiensttreding: 15 oktober 2020
Contractduur: tot 31 december 2020, eventueel verlengbaar tot 30 april 2021

Plaats van tewerkstelling: UGent-ICRH
Verloning: wetenschappelijk medewerker               

1. Monitoring en evaluatie van de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg aan de Universiteit Gent coördineerde in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. Deze multidisciplinaire Zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld startten in oktober 2017 in 3 Belgische ziekenhuizen, met name in het UZ Gent (Gent), CHU St Pierre (Brussel), CHU Liège (Luik) en bieden medische zorg, een forensisch onderzoek, psychologische begeleiding, coördinatie van de nazorg en de mogelijkheid tot klachtneerlegging bij de politie. Deze Zorgcentra worden inmiddels na positieve evaluatie bestendigd en landelijk uitgerold.

IRCH is tot op heden onder meer verantwoordelijk voor de kwantitatieve monitoring en evaluatie van de 3 huidige Zorgcentra na Seksueel Geweld. Sinds de start van de Zorgcentra werd een registratiesysteem uitgewerkt om de karakteristieken van de slachtoffers, het ondergane geweld en de verkregen zorg in kaart te brengen.  

In het kader van de bestendiging van de drie bestaande Zorgcentra en de oprichting van nieuwe centra, werkt het ICRH aan de uitwerking van een vereenvoudigd registratiesysteem voor de Zorgcentra met geoptimaliseerde processen voor datacollectie, -transfert, -bewaring, -validatie en -analyse. Deze monitoring en evaluatie dient een epidemiologische opvolging van seksueel geweld toe te laten evenals de kwaliteit van de zorg aan slachtoffers van seksueel geweld in kaart te brengen en te verbeteren.

 

2. Functieomschrijving

UGent-ICRH wenst een wetenschappelijk medewerker aan te werven voor bepaalde duur (vervanging moederschapsrust). De taken van de wetenschappelijk medewerker omvatten:

 • Trimestrieel samenvoegen van de data van de 3 bestaande Zorgcentra (in samenwerking met programmeur), uitvoeren van datavalidatie en data-analyse
 • Redactie van het trimestrieel rapport en jaarrapport van de Zorgcentra na Seksueel Geweld
 • Finaliseren van de data-dictionary voor het nieuwe registratiesysteem
 • Procesbegeleiding van de uitwerking en opstart van het nieuwe registratiesysteem in samenwerking met de Zorgcentra, technische experts en federale overheidsdiensten

 

3. Profiel

Kandidaten voor deze functie:

 • Hebben een diploma Licentiaat/Master Public Health / Management en het beleid van de gezondheidszorg/ Master in Statistische Data-analyse / Master in Criminologische Wetenschappen of een gelijkwaardig diploma
 • Hebben een zeer goede kennis van SPSS en Excel en aantoonbare ervaring in datamanagement
 • Beheersen het Nederlands en het Frans goed, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Engels is een pluspunt.
 • Hebben interesse in het thema van zorg aan slachtoffers van seksueel geweld
 • Zijn punctueel, gedreven én proactief
 • Kunnen zelfstandig werken én vlot in team functioneren
 • Zijn flexibel en kunnen zich aanpassen aan de noden van het werk

 

Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met de vacature voor een wetenschappelijk medewerker “seksueel geweld  - opleidingen”.

Apply now

 1. Solliciteren

Meer informatie over de vacature bij Saar Baert: saar.baert@ugent.be of Prof. dr. Ines Keygnaert: ines.keygnaert@ugent.be. Gelieve de motivatiebrief en uitgebreid CV in 1 pdf-document getiteld ‘NaamVoornaam_ZSGRegistratie’ te versturen naar ines.keygnaert@ugent.be en saar.baert@ugent.be, zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 25 september 2020. Selectiegesprekken zullen doorgaan in de week van 5 oktober 2020.

Download publicatie