Vacancy

Vacature wetenschappelijk medewerker seksueel geweld - opleidingen

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 september 2020
Dienst: Universiteit Gent-ICRH, International Centre for Reproductive Health
Type contract: Wetenschappelijk medewerker bepaalde duur  (vervangingscontract moederschapsrust)
Diploma: Licentiaat/Master Licentiaat/Master Public Health / Psychologie / Gezondheidsbevordering / Sociologie / Sociaal Werk / Management en het beleid van de gezondheidszorg of een gelijkwaardig diploma

Bezetting: 50%
Indiensttreding: 15 oktober 2020
Contractduur: tot 31 december 2020, eventueel verlengbaar tot 30 april 2021
Plaats van tewerkstelling: UGent-ICRH
Verloning: wetenschappelijk medewerker      

1. Monitoring en evaluatie van de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg aan de Universiteit Gent coördineerde in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG). Deze multidisciplinaire Zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld startten in oktober 2017 in 3 Belgische ziekenhuizen, met name in het UZ Gent (Gent), CHU St Pierre (Brussel), CHU Liège (Luik) en bieden medische zorg, een forensisch onderzoek, psychologische begeleiding, coördinatie van de nazorg en de mogelijkheid tot klachtneerlegging bij de politie. Deze Zorgcentra worden inmiddels na positieve evaluatie bestendigd en landelijk uitgerold. IRCH is tot op heden onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van de basis en continue opleiding van de medewerkers van de Zorgcentra (forensisch verpleegkundigen, psychologen, zedeninspecteurs).

Daarnaast coördineert UGent- ICRH sinds 2019 het pluridisciplinair Europees project “INclusive Holistic caRe for REfugee and migrant victims of sexual violence in Belgium, Ireland and UK’ (INHeRE) dat als doel heeft om de holistische zorg voor migranten, verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen die slachtoffer werden van seksueel geweld  en/of verhandeld werden voor seks in België, UK en Ierland te verbeteren. Die verbetering richt zich zowel op de identificatie van slachtoffers in onder meer asiel- en opvangcentra, de doorverwijzing naar de Zorgcentra na Seksueel Geweld, de zorg in de Zorgcentra onder meer via video remote interpreting, een aangepast verhoor en een aangepast beschermingsstatuut vergelijkbaar met dat van slachtoffers van mensenhandel. Een belangrijke aandacht gaat dan ook naar capacity building voor al deze sectoren via online en face-to-face training.

 

2. Functieomschrijving

UGent-ICRH wenst een wetenschappelijk medewerker aan te werven voor bepaalde duur (vervanging moederschapsrust). De taken van de wetenschappelijk medewerker omvatten:

 • Organisatie van de opleiding voor de medewerkers van de Zorgcentra  na Seksueel Geweld
  • Vormgeven van het programma van de continue en basisopleiding voor forensisch verpleegkundigen, psychologen en zedeninspecteurs op basis van  een reeds uitgewerkt curriculum (revisie van programma, implementeren van omschakeling naar online sessies,…)
  • Organisationele opvolging van deze opleidingen (contacteren lesgevers, organisatie van inschrijvingen, vastleggen van locaties en catering, opvolging online leerplatform…)
  • Uitwerken van online modules voor deze opleiding in samenwerking met de lesgevers
 • Opvolging van de ontwikkeling van de online training voor medewerkers van asiel- en opvangcentra, Zorgcentra na Seksueel Geweld, politie-inspecteurs, tolken/intercultureel bemiddelaars en psychologen binnen het INHeRe-project
  • Opvolgen van de pilotering van de reeds ontwikkelde online modules
  • Coördineren van de vertaling van de online modules van Engels naar Frans, Nederlands en Italiaans in samenwerking met een vertaalbureau en partners
  • Uitvoeren van aanpassingen aan de online modules op basis van de evaluatie van de pilotering, in samenwerking met de lesgevers en het ondersteunende e-learning bedrijf
 • Organisatie van de face-to-face training van personeel van de asiel- en opvangcentra binnen het INHeRe-project
  • Inhoudelijke uitwerking van het programma van de opleiding in samenwerking met potentiële lesgevers
  • Organisationele opvolging van deze opleiding (contacteren lesgevers, organisatie van inschrijvingen, vastleggen van locaties en catering,…)
 • Meewerken met andere wetenschappelijk medewerkers op het ZSG- en INHeRe-project aan andere taken zoals analyse van KAP-studie, opvolging van supervisie van de psychologen van de Zorgcentra, opvolgen van de jaarrapportering van Zorgcentra … op basis van noden

 

3. Profiel

Kandidaten voor deze functie:

 • Beheersen het Nederlands, het Frans en Engels goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Zijn punctueel, gedreven én proactief
 • Hebben goede organisatorische vaardigheden
 • Kunnen zelfstandig werken én vlot in team functioneren
 • Zijn flexibel en kunnen zich aanpassen aan de noden van het werk

 

 

Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met de vacature voor een wetenschappelijk medewerker “seksueel geweld  - dataspecialist”.

 

Apply now

Solliciteren

Meer informatie over de vacature bij Saar Baert: saar.baert@ugent.be of Prof. dr. Ines Keygnaert: ines.keygnaert@ugent.be. Gelieve de motivatiebrief en uitgebreid CV in 1 pdf-document getiteld ‘NaamVoornaam_ZSGRegistratie’ te versturen naar ines.keygnaert@ugent.be en saar.baert@ugent.be, zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 25 september 2020. Selectiegesprekken zullen doorgaan in de week van 5 oktober 2020.