Seksueel geweld in België : aard, omvang en risicofactoren van slachtofferschap van seksueel geweld in een nationaal representatieve bevolkingssteekproef

Authors & affiliation

Evelyn Schapansky, Joke Depraetere, Ines Keygnaert, Christophe Vandeviver