Triage Tool voor identificatie, zorg en doorverwijzing van slachtoffers van seksueel geweld in Europese asielcentra en opvanginitiatieven

Authors & affiliation

Ines Keygnaert, Leni Linthout

Abstract

Binnen de Europese Unie hebben migranten, verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen zowel vóór, tijdens als na hun aankomst in Europa, een hoog risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Binnen deze populatie hebben tot 58% van de vrouwen en tot 32% van de mannen seksueel geweld meegemaakt. Ondanks deze hoge prevalentie van seksueel geweld wordt seksueel geweld, in het bijzonder in de context van asielcentra en opvanginitiatieven, echter zelden onthuld en/ of gerapporteerd. Bovendien wordt de toegang tot inclusieve en holistische zorg die medische, forensische en psychosociale zorg voor migranten slachtoffers van seksueel geweld omvat, vaak belemmerd door tal van barrières. Deze Triage Tool is ontwikkeld om professionals werkzaam in asielcentra en opvanginitiatieven te ondersteunen om tegemoet te komen aan de unieke noden van migranten die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Meer specifiek, door indicatoren van seksueel geweld vast te stellen, slachtoffers de eerste opvang na seksueel geweld te bieden en hen door te verwijzen naar inclusieve en holistische zorg, kunnen professionals bijdragen aan het herstel van een slachtoffer. Na het gebruik van de Triage Tool zouden professionals zich meer vertrouwd moeten voelen om seksueel geweld bij migranten te benaderen en aan te pakken.

Publication date:

2021

Staff members:

Ines Keygnaert

Link to publication

Open link

Attachments

Triage_Tool_NL_Keygnaert_Linthout_2021.pdf (open)