Personen met een beperking en seksueel geweld

Authors & affiliation

Lisa Fomenko, Lotte De Schrijver, Ines Keygnaert

Publication date:

2023

Staff members:

Ines Keygnaert

Link to publication

Open link

Attachments

Personen_met_een_beperking_en_seksueel_geweld_-_Eindrapport_amzhpx.pdf (open)

Related publications