International Centre for Reproductive Health België

ICRH België is een multidisciplinair centrum binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Naast onderzoeksactiviteiten voert ICRH België projecten uit in Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Azië, met de nadruk op het ontwikkelen van trainingsprogramma's en onderneemt acties ter verdediging van seksuele en reproductieve rechten.

ICRH Belgium map

Recente ICRH projecten

Zie meer projecten
Cervical cancer and HPV

A Community-based HPV screening Implementation in Low-Income countries - CHILI

Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen wereldwijd, met tot 85% van de last in landen met beperkte middelen. Vroege opsporing van voorstadia van kanker heeft aangetoond succesvol te zijn in het verminderen van kankerincidentie en -sterfte, maar een wereldwijde toepassing van deze aanpak wordt belemmerd door verschillen in cultuur en middelen tussen landen.


Project lopende
Lees meer over dit project

HIGH Horizons: Heat Indicators for Global Health


Project lopende
Lees meer over dit project


Project lopende
Lees meer over dit project
Migrant health Sexual health and wellbeing

Seksualiteit in transitzones: seksuele gezondheid van migrantenmannen en -jongeren in transitzones in België en Frankrijk


Project lopende
Lees meer over dit project
Interpersonal violence Gender Migrant health

Gendersensitiviteit bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van verzoeken om internationale bescherming op grond van seksueel en gendergerelateerd geweld


Project lopende
Lees meer over dit project
Female Genital Mutilation (FGM) Interpersonal violence Gender

Ondersteuningsprogramma Intrafamiliaal Geweld, Seksueel Geweld en Vrouwelijke Genitale Verminking

Gezien de bijzonder hoge prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld alsook vrouwelijke genitale verminking in België is de kans reëel dat elke medewerker binnen een ziekenhuis regelmatig in contact komt met slachtoffers van deze vormen van geweld.


Project lopende
Lees meer over dit project
Zie meer projecten

Thema's