International Centre for Reproductive Health België

ICRH België is een multidisciplinair centrum binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Naast onderzoeksactiviteiten voert ICRH België projecten uit in Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Azië, met de nadruk op het ontwikkelen van trainingsprogramma's en onderneemt acties ter verdediging van seksuele en reproductieve rechten.

ICRH Belgium map

Recente ICRH projecten

Zie meer projecten
Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) Cervical cancer and HPV

ELEVATE: Vroege detectie van baarmoederhalskanker in moeilijk bereikbare populaties van vrouwen door middel van draagbare en point-of-care HPV tests.

Het ELEVATE-consortium wil vrouwen in staat stellen om in elke omgeving hun risico op baarmoederhalskanker te screenen en tegelijkertijd snelle en gemakkelijk te begrijpen resultaten te garanderen. Daartoe zal het project moeilijk bereikbare vrouwen identificeren en een screeningstrategie ontwerpen om toegang tot hen te krijgen.


Project lopende
Lees meer over dit project
Adolescent and youth health Reproductive rights Sexual health and wellbeing

Verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid van adolescenten in Oeganda door een participatieve ouder-kind communicatie interventie.

Oeganda heeft een erg jonge bevolking en de uitkomsten van seksuele en reproductieve gezondheid (SRG) - waaronder tienerzwangerschappen en HIV prevalentie – behoren nog steeds tot de armste ter wereld.


Project lopende
Lees meer over dit project
Adolescent and youth health Family planning and contraception Policy analysis

Adolescente gezinsplanning: Beleidstracering voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Anticonceptie voor adolescenten is essentieel om de moedersterfte, die bijzonder hoog is in Sub-Sahara Afrika, te verminderen. Goede bewijzen en rationele argumenten voor het verlenen van contraceptieve diensten aan adolescenten vertalen zich echter vaak niet in nationale wetten en beleidsmaatregelen die het aanbieden en gebruiken van anticonceptie ondersteunen.


Project lopende
Lees meer over dit project
Adolescent and youth health Gender Sexual health and wellbeing

The Global Early Adolescent Study – Een wereldwijd onderzoek naar hoe gendernormen evolueren en een spectrum van gezondheidsresultaten in adolescentie vormen.

De Global Early Adolescent Study (GEAS) is gericht op het begrijpen van de factoren in de vroege adolescentie die jongeren vatbaar maken voor latere seksuele gezondheidsrisico's en die omgekeerd bijdragen aan gezonde seksualiteit, zodat de nodige informatie kan verschaft worden om de seksuele en reproductieve gezondheidsresultaten te verbeteren.


Project lopende
Lees meer over dit project
Mother and child health Clinical care Perinatal Mental Health Screening and detection

Ontwikkeling en implementatie van een klinisch zorgpad voor perinatale mentale gezondheid in België (PMH-project)

Psychische problemen tijdens de perinatale periode worden geassocieerd met een reeks negatieve gevolgen, zoals vroeggeboorte, interactie tekorten tussen moeder en kind en negatieve ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek blijkt dat perinatale mentale gezondheidsproblemen zeer vaak voorkomen (20%). In Vlaanderen wordt echter momenteel een grote meerderheid niet gedetecteerd of krijgt zij niet de juiste behandeling.


Project lopende
Lees meer over dit project
Mother and child health

Moederwachthuizen: Wachthuizen voor aanstaande moeders

In Afrika sterft één op de 210 moeders tijdens de zwangerschap of bevalling. Een van de oorzaken is het relatief lage aantal institutionele bevallingen, vanwege transportproblemen en gebrek aan infrastructuur, maar ook als gevolg van culturele vooroordelen en weerstand tegen bevallen buiten de familiekring. Een van de manieren om institutionele bevallingen te bevorderen en aan te moedigen is de oprichting van "kraamopvangcentra" of "kraamwachthuizen": faciliteiten waar toekomstige moeders de laatste dagen van hun zwangerschap dicht bij een kraamkliniek kunnen doorbrengen, zodat ze verzekerd zijn van snelle professionele zorg tijdens de bevalling. Dit soort faciliteiten bestaat in veel Afrikaanse landen, maar vaak is de werking niet optimaal en is de bezettingsgraad veel lager dan het zou kunnen zijn. ICRH lanceerde een project in Kenia, gericht op het stimuleren van het gebruik van kraamwachthuizen en het verbeteren van hun werking.


Project lopende
Lees meer over dit project
Zie meer projecten

Thema's