Over ICRH België

Het International Centre for Reproductive Health België (ICRH België) is een multidisciplinair onderzoeksinstituut binnen de Universiteit Gent. Het centrum is in 1994 opgericht als reactie op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD, Caïro, 1994).

ICRH België voert onderzoeks- en interventieprojecten uit op alle gebieden van reproductieve gezondheid, implementeert capaciteitsopbouw, biedt gemeenschapsonderwijs, preventie en HIV-testdiensten en pleit voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. ICRH is actief in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Europa.

ICRH België is een WHO Collaborating Center for Research on Sexual and Reproductive Health en heeft ervaring met het aantrekken van donorgelden van een breed scala aan instanties.

<span class=Over ICRH België">

De belangrijkste gebieden van expertise zijn:

  • HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), met bijzondere aandacht voor preventie
  • Maternal Health inclusief moeder & kind gezondheid, met specifieke aandacht voor veilig moederschap en gezinsplanning
  • Seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV), schadelijke traditionele praktijken zoals genitale verminking van vrouwen (FGM) en gedwongen / kindhuwelijken
  • Integratie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten binnen gezondheidsstelsels
  • Humaan papillomavirus (HPV)

ICRH België voert fundamentele, epidemiologische, sociale, klinische, gezondheidsstelsels en beleidsonderzoek uit met betrekking tot de hierboven genoemde thema's, maar daarnaast is het centrum ook actief in:

  • Training en capaciteitsopbouw: academische programma's (zoals Masters en PhD's), cursussen en workshops maar ook training, monitoring, evaluatie en supervisie ter plaatse om de lokale capaciteit te versterken
  • Reproductieve gezondheidsdiensten: advies, adviesbureaus, technische bijstand, beleidsondersteuning, ontwerpen, plannen, implementeren, bewaken en evalueren
  • Belangenbehartiging: bewustmaking op alle niveaus (inclusief het wetenschappelijke en het politieke) en het op de beleidsagenda houden van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Download brochures

ICRH folder Engels.pdf
ICRH Belgium map

Vacatures

Geen vacatures beschikbaar