Ms Ines Keygnaert

Director, Associate Professor

Ines

Ines Keygnaert is Assistant Professor in Sexual and Reproductive Health and Operational Director of the International Centre for Reproductive Health at the Department of Public Health and Primary Care of the Ghent University in Belgium. She is also the Team Leader of the "Gender & Violence" Team, coordinating the research line on violence prevention & response, sexual and reproductive health rights' violations, and on gender and sexual health promotion in hard to reach, vulnerable and minority groups. 

Prof Keygnaert recently coordinated the European study on inclusive care for migrant victims of sexual violence (INHeRE), the first gender- and age-sensitive sexual violence prevalence study in Belgium (UN-MENAMAIS), the “Relationships, Stress and Aggression in times of Covid-19” study. On behalf of the Belgian government, Ines developed, piloted and evaluated the first three Belgian Sexual Assault Care Centres. She is also founding member of the Academic Network for Research on Sexual and Reproductive Health Rights Policy (ANSER), the Centre for Social Studies on Migration and Refugees (CESSMIR), the Human Rights Research Network (HRRN) and member of the different other commissions on a.o. diversity, respectful behavior, human rights and scholars at risk.  

Ines is involved in a myriad of (inter)national research projects on holistic care for victims of violence, on sexual and gender-based violence prevention and response, on migrant health and acceptability of care in vulnerable groups. She developed clinical guidelines, violence prevention tools and training programs for many different settings and regularly provides consultancies for UN organisations and several governments. 

In 2020 she was granted the “Lucien De Coninck”-award for her outstanding research with high humanistic value and societal engagement. In 2021 she received the “Marie Popelin” award for her research on sexual and gender-based violence with extraordinary contribution to gender equity and women rights. 

Publicaties van Ines

2024 ‘We hold on and have patience’ : perspectives and experiences of migrant fathers in Belgian asylum centres

Leni Linthout, Ines Keygnaert, Massil Benbouriche, Caroline Desombre, Ilse Derluyn

2024 Factors related to police reporting in sexual assault care centers : are we underestimating the role of support persons?

Saar Baert, Stefanie De Buyser, Sara Van Belle, Paul Gemmel, Charlotte Rousseau, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2024 'In the end you keep silent' : help-seeking behavior upon sexual victimization in older adults

Anne Nobels, Lotte De Schrijver, Mira Van Landuyt, Christophe Vandeviver, Gilbert Lemmens, Marie Beaulieu, Ines Keygnaert

2024 Disability and sexual violence

Lisa Fomenko, Lotte De Schrijver, Ines Keygnaert

2024 Sexual and gender-based violence

Lisa Fomenko, Ines Keygnaert

2024 Survivors’ dating and romantic relationship experiences following adult sexual violence : a qualitative interview study

Dagmar Stockman, Hanna Van Parys, Jan De Mol, Kasia Uzieblo, Heather Littleton, Ines Keygnaert, Gilbert Lemmens, Lesley Verhofstadt

2023 Ook mannelijke asielzoekers zijn kwetsbaar

Saar Baert, Lotte De Schrijver, Ines Keygnaert, Emilie Peeters, Leni Linthout

2023 ‘Eerst vrouwen en kinderen, dan de honden. Pas daarna de mannen’

Lotte De Schrijver, Saar Baert, Leni Linthout, Ines Keygnaert, Emilie Peeters

2023 Evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag : eindrapport

Lotte De Schrijver, Nele Vaerewijck, Ines Keygnaert

2023 Evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag: Cartografie

Nele Vaerewijck, Lotte De Schrijver, Ines Keygnaert

2023 Van ongepaste opmerkingen tot een knip zonder toestemming: geweld tijdens de bevalling ontrafeld

Anna Galle, Ines Keygnaert, Kristien Roelens

2023 Mental health of sexual assault victims and predictors of their use of support from in-house psychologists at Belgian sexual assault care centres

Saar Baert, Lisa Fomenko, Aurélie Machiels, Iva Bicanic, Sara Van Belle, Paul Gemmel, Christine Gilles, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2023 'Invisible hence inexistent?' : sexual violence in older adults

Anne Nobels, Gilbert Lemmens, Christophe Vandeviver, Nele Van Den Noortgate, Marie Beaulieu, Ines Keygnaert

2023 'Just something that happened?' : mental health impact of disclosure and framing of sexual violence in older victims

Anne Nobels, Charlotte Meersman, Gilbert Lemmens, Ines Keygnaert

2023 An ecological approach to understanding the impact of sexual violence : a systematic meta-review

Dagmar Stockman, Laura Haney, Kasia Uzieblo, Heather Littleton, Ines Keygnaert, Gilbert Lemmens, Lesley Verhofstadt

2023 Characteristics and associated factors of self-reported sexual aggression in the Belgian population aged 16–69

Evelyn Schapansky, Ines Keygnaert, Christophe Vandeviver

2023 Disability and Sexual Violence

Lotte De Schrijver, Lisa Fomenko, Anne Nobels, Ines Keygnaert

2023 Exploring sociodemographic and mental health differences among constructed male victim severity profiles

Joke Depraetere, Tom Vander Beken, Ines Keygnaert, Christophe Vandeviver

2023 Is there an association between level of attained education and help-seeking behaviour after sexual victimisation?

Laura Peeters, Lotte De Schrijver, Ines Keygnaert

2023 LGBTQIA+ sensitive primary care in Flanders : preliminary results of a KAP-survey among general practitioners

Ines Keygnaert, Anke Vandenberghe, Lotte De Schrijver, Lisa Fomenko

Projecten van Ines

Migrant health Sexual health and wellbeing

Seksualiteit in transitzones: seksuele gezondheid van migrantenmannen en -jongeren in transitzones in België en Frankrijk


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Gender Migrant health

Gendersensitiviteit bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van verzoeken om internationale bescherming op grond van seksueel en gendergerelateerd geweld


Project lopende
Read more about this project
Female Genital Mutilation (FGM) Interpersonal violence Gender

Ondersteuningsprogramma Intrafamiliaal Geweld, Seksueel Geweld en Vrouwelijke Genitale Verminking

Gezien de bijzonder hoge prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld alsook vrouwelijke genitale verminking in België is de kans reëel dat elke medewerker binnen een ziekenhuis regelmatig in contact komt met slachtoffers van deze vormen van geweld.


Project lopende
Read more about this project
Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) Cervical cancer and HPV

ELEVATE: Vroege detectie van baarmoederhalskanker in moeilijk bereikbare populaties van vrouwen door middel van draagbare en point-of-care HPV tests.

Het ELEVATE-consortium wil vrouwen in staat stellen om in elke omgeving hun risico op baarmoederhalskanker te screenen en tegelijkertijd snelle en gemakkelijk te begrijpen resultaten te garanderen. Daartoe zal het project moeilijk bereikbare vrouwen identificeren en een screeningstrategie ontwerpen om toegang tot hen te krijgen.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Gender

Verkenning en ontwikkeling van een meldcode geweld

Professionals en vrijwilligers zoals hulpverleners, leerkrachten, CLB-medewerkers, sportcoaches enzovoorts kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen geweld.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Training van huisartsen in de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld in de eerste lijn

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Implementeren van een praktische richtlijn voor huisartsen in de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld in de eerste lijn

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd.


Project lopende
Read more about this project
Gender Sexual health and wellbeing

Gender sensitief handelen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen

Domus Medica wenst huisartsen te sensibiliseren, informeren en opleiden om gender sensitieve, holistische en persoonsgerichte zorg te bieden met specifieke aandacht voor de LGBTQI+-groep.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Personen met een beperking en seksueel geweld

Het onderzoeksproject, getiteld, ‘Personen met een beperking en seksueel geweld’ is in opdracht van de Vlaamse Overheid - Agentschap binnenlands bestuur - Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering & Integratie - Team Gelijke Kansen opgezet om de prevalentie van seksueel geweld bij personen met een beperking in België te onderzoeken.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Opleiding rond seksueel geweld voor medewerkers en partners van de Family Justice Centers en de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Deze basisopleiding richt zich tot medewerkers van de Family Justice Centres, de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld en hun respectievelijke partners


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Reproductive rights

Evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel geweld is belangrijk maatschappelijk probleem dat de publieke gezondheid en het welzijn hypothekeert. Recent onderzoek in de Belgische populatie toonde aan dat alle genders en alle leeftijdsgroepen kwetsbaar zijn voor seksueel geweld.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Gender Sexual health and wellbeing

De rol en noden van huisartsen in het begeleiden van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld in de eerste lijn in België

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

De Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld: van pilootproject tot evaluatie

Na de haalbaarheidsstudie van ICRH naar de ontwikkeling en validering van een model van allesomvattende zorg voor slachtoffers van seksueel geweld in België, heeft de federale staatssecretaris voor gelijke kansen ICRH aangesteld om een pilootproject voor Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) te implementeren en evalueren in Gent, Brussel en Luik.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor justitie-assistenten binnen Slachtofferonthaal

Deze online training draagt bij tot een betere ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld alsook hun steunfiguren door justitie-assistenten bij de dienst Slachtofferonthaal.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor advocatuur/Juridische eerstelijnsbijstand

Deze online training streeft naar het verbeteren van de competenties van advocaten om slachtoffers van seksueel geweld slachtoffergericht bij te staan.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor zorgverleners binnen ziekenhuizen

Deze opleiding voor zorgverleners binnen Belgische Ziekenhuizen heeft als doel om zorgverleners een beter inzicht te verschaffen in optimale holistische zorg voor slachtoffers van acuut en niet-acuut seksueel geweld in België en hun competenties in multidisciplinaire opvang te verbeteren.


Project afgesloten
Read more about this project

ENABEL & LUXDEV SEA


Project lopende
Read more about this project

Inclusive Holistic Care for Migrant victims of sexual violence (INHeRE)

Migranten, aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen (MAV) lopen in alle fasen van hun migratietraject een hoog risico op seksueel slachtofferschap. Een geïntegreerde,  holistische aanpak, van opsporing tot follow-up, is erkend als de beste zorg voor alle slachtoffers van SG.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

Chatlijn voor slachtoffers van seksueel geweld en hun steunfiguren: ontwikkeling en pilootstudie

Dit project heeft als doel hulp voor slachtoffers van seksueel geweld en hun steunfiguren zo toegankelijk mogelijk te maken. In een eerste fase werd de haalbaarheid van een telefoon- en chatlijn onderzocht en werd een model ontwikkeld. Vervolgens werd de pilootstudie van het chatline model aangevraagd door de Belgische overheid. De proefstudie bestaat uit twee hoofdonderdelen. Het eerste deel omvat de lancering van een chatdienst voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun steunfiguren.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Epidemiological modeling

Relationships, Stress and Aggression during the COVID-19 crisis in Belgium(RSA)

To contain the COVID-19 pandemic, governments worldwide restricted social and physical contact by issuing lockdown and social-distancing measures. Already  a few weeks after the first COVID-19 realted lockdown being issued in Belgium in March 2020, Prof Keygnaert (UGent-ICHR) and Prof Vandeviver (UGent-IRCP) set up a study on Relationships, Stress and Aggression (RSA) in times of COVID-19 crisis in Belgium. This longitudinal self-reporting study was stopped in July 2020 and got lots of attention as it demonstrated high levels of stress, rather unhealthy ways of coping and a lot of domestic violence occurring in Belgian households.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Reproductive rights Gender Sexual health and wellbeing

UN-MENAMAIS: Een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België

Het UN-MENAMAIS onderzoeksproject streeft naar een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België.


Project afgesloten
Read more about this project
HIV & AIDS Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) Adolescent and youth health Female Genital Mutilation (FGM) Interpersonal violence Mother and child health Reproductive rights Family planning and contraception Gender Migrant health Policy analysis

Academisch netwerk voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten beleid (ANSER)

Universiteit Gent richtte het ANSER (Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy) op. Het netwerk wordt internationaal gedragen door tientallen instellingen.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence

Access to health care for undocumented migrants in Belgium: SWOT analysis of the procedure of urgent medical aid

This project aimed at providing an in-depth analysis of the current practice of Urgent Medical Aid (UMA) for Undocumented Migrants (UM) in Belgium.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

Feasibility & Desirability study of Sexual Assault Reference Centres in the Province of Eastern Flanders

This small scale study aimed at assessing the desirability and feasibility of applying ‘sexual assault reference centres’ among the hospitals in the Province of Eastern Flanders that dispose of an emergency care unit and the possibility to conduct medical forensic activities. All 14 hospitals that match those inclusion criteria were invited to participate in the study.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

Addressing interpersonal violence in Belgian hospitals

This project aims to sensitize and train health workers in Belgian hospitals in addressing, assisting and referring patients in interpersonal violence situations adequately. However, due to budgetary restrictions, the different project pathways had to be altered offering only advanced trainings and protocol development coaching to hospitals already included in the project in the previous year (2010-2011).


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

Seminar ‘Prevention of sexual & Gender-based Violence in the European Reception & Asylum Sector’: 10 September in Brussels

Within the European reception facilities; asylum seekers, unaccompanied minors as well professionals reveal to be vulnerable to sexual and gender-based violence (SGBV). Yet, no specific prevention tools, codes of conduct nor standard operating procedures in prevention and response of SGBV in this sector exist.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

Addressing Interpersonal Violence within a Hospital Context

This project aims to sensitize and train health workers in Belgian hospitals in addressing, assisting and referring patients in interpersonal violence situations adequately.


Project afgesloten
Read more about this project
Adolescent and youth health Interpersonal violence Reproductive rights

Frame of Reference in SGBV Prevention Against and Among Young Refugees, Asylum Seekers and Unaccompanied Minors in the European Reception & Asylum Sector (SENPERFORTO)

Applying a Community Based Participatory Research Approach, Senperforto aims to enhance the prevention of sexual and gender-based violence (SGBV) in the European Reception and Asylum sector by the development of a European Frame of Reference for Prevention of SGBV in this sector. In 2010 we first conducted a Knowledge, Attitude and Practice (KAP) Survey on SGBV experience, prevention and response among both professionals and young asylum seeking residents in different reception facilities in each of the 8 partner countries.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

A participatory partnership for prevention of sexual violence against transmigrants in Morocco

Objectives: To research sexual and gender-based violence (SGBV) against trans-migrants in Morocco who aimed or are still aiming at moving on to Europe, in a participatory way To raise awareness about SGBV against trans-migrants among different Moroccan and European stakeholders and the prevention needs and possibilities To empower trans-migrants in preventing SGBV


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

Verborgen Zorgen

15 women acting as “network seeds” of which are: 3 undocumented migrant, 3 asylum seeking, 3 refugee, 3 migrant and 3 native women are trained on Sexual and Gender-based Violence, the importance and role of networking in prevention and taking photographs An intercultural network of at least 45 women sharing their experience with SGBV and their prevention needs An exhibition with 15 photographs covering the network of each network seed woman A world café with politicians and other stakeholders on SGBV and the prevention of it


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Reproductive rights

EN-HERA! The European Network for the Promotion of Sexual and Reproductive Health & Rights of Refugees and Asylum Seekers in Europe & beyond

Objectives: To set up a network for the Promotion of the Sexual and Reproductive Health Rights of Refugees and Asylum Seekers among different stakeholders involved in SRH for refugees and asylum seekers To gradually expand the coverage by the network of the EU area to at least 13 EU Member States To develop a framework for the identification of good practices in SRH policy development for refugees and asylum seekers, SRH services for refugees and asylum seekers and participatory approach of SRH of refugees and asylum seekers To set a common research agenda on SRH of refugees and asylum seekers in the EU To organise an international seminar on SRH of refugees and asylum seekers in the EU To publish and disseminate the project results


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

Development of a prevention tool to combat violence against refugees in Europe: a participatory approach

Objectives: To research sexual and gender-based violence (SGBV) against refugee women and girls in Europe in a participatory way To develop a prevention tool which can be used by refugees, asylum seekers and undocumented migrants in Europe To raise awareness about SGBV against refugees among the general European public To empower refugee women and girls and to involve men equally


Project afgesloten
Read more about this project
Adolescent and youth health Interpersonal violence Sexual health and wellbeing Monitoring and evaluation Screening and detection

Internationale Uitbreiding van het Sensoa Vlaggensysteem

Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassenen om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.


Project lopende
Read more about this project
Zie meer projecten