Ondersteuningsprogramma Intrafamiliaal Geweld, Seksueel Geweld en Vrouwelijke Genitale Verminking

Gezien de bijzonder hoge prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld alsook vrouwelijke genitale verminking in België is de kans reëel dat elke medewerker binnen een ziekenhuis regelmatig in contact komt met slachtoffers van deze vormen van geweld.

Bijgevolg is het noodzakelijk dat elke medewerker over de basiscompetenties en tools beschikt om geweld beter te identificeren, de nodige slachtoffergerichte zorg te verlenen en/of te verwijzen naar gepaste eventueel gespecialiseerde zorg en dit voor slachtoffers maar ook alle andere betrokkenen zoals de steunfiguren en plegers.

Binnen dit project ontwikkelen we opleidingsmodules voor zorgverleners en ondersteunend personeel in de ziekenhuizen, evenals ondersteunende instrumenten en tools voor zorgverleners en slachtoffers.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Duur: Januari 2023- December 2024

Donors

Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Team

Ines Keygnaert Nele Vaerewijck Lisa Fomenko Lotte De Schrijver Saar Baert

Periode

January 01, 2023 - December 31, 2024

Project status

Project lopende

Teamleden

Ms. Saar Baert
Ms. Elizaveta Fomenko
Ms. Ines Keygnaert
Ms. Nele Vaerewijck

Landen

België

Thema's

Female Genital Mutilation (FGM)
Interpersonal violence
Gender