Ms Elizaveta Fomenko

Researcher

Elizaveta

Elizaveta is a nurse with a master's degree in health promotion and on her way to an advanced master's degree in statistical data analysis. Her past experiences vary widely, ranging from nutritionist to data center operator, but her heart finally led her into research.
As a scientific assistant within the "Gender & Violence" Team, her work mainly revolves around monitoring and evaluation of the Belgian Sexual Assault Care Centres. She also contributes to the implementation of the INHeRE project. The INHeRE project strives for optimized and streamlined care pathways for migrants, refugees and applicants for international protection who are victims of sexual violence and / or sex trafficking.

Projecten van Elizaveta

Female Genital Mutilation (FGM) Interpersonal violence Gender

Ondersteuningsprogramma Intrafamiliaal Geweld, Seksueel Geweld en Vrouwelijke Genitale Verminking

Gezien de bijzonder hoge prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld alsook vrouwelijke genitale verminking in België is de kans reëel dat elke medewerker binnen een ziekenhuis regelmatig in contact komt met slachtoffers van deze vormen van geweld.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Training van huisartsen in de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld in de eerste lijn

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Implementeren van een praktische richtlijn voor huisartsen in de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld in de eerste lijn

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Personen met een beperking en seksueel geweld

Het onderzoeksproject, getiteld, ‘Personen met een beperking en seksueel geweld’ is in opdracht van de Vlaamse Overheid - Agentschap binnenlands bestuur - Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering & Integratie - Team Gelijke Kansen opgezet om de prevalentie van seksueel geweld bij personen met een beperking in België te onderzoeken.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Opleiding rond seksueel geweld voor medewerkers en partners van de Family Justice Centers en de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Deze basisopleiding richt zich tot medewerkers van de Family Justice Centres, de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld en hun respectievelijke partners


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Gender Sexual health and wellbeing

De rol en noden van huisartsen in het begeleiden van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld in de eerste lijn in België

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

De Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld: van pilootproject tot evaluatie

Na de haalbaarheidsstudie van ICRH naar de ontwikkeling en validering van een model van allesomvattende zorg voor slachtoffers van seksueel geweld in België, heeft de federale staatssecretaris voor gelijke kansen ICRH aangesteld om een pilootproject voor Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) te implementeren en evalueren in Gent, Brussel en Luik.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor justitie-assistenten binnen Slachtofferonthaal

Deze online training draagt bij tot een betere ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld alsook hun steunfiguren door justitie-assistenten bij de dienst Slachtofferonthaal.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor advocatuur/Juridische eerstelijnsbijstand

Deze online training streeft naar het verbeteren van de competenties van advocaten om slachtoffers van seksueel geweld slachtoffergericht bij te staan.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor zorgverleners binnen ziekenhuizen

Deze opleiding voor zorgverleners binnen Belgische Ziekenhuizen heeft als doel om zorgverleners een beter inzicht te verschaffen in optimale holistische zorg voor slachtoffers van acuut en niet-acuut seksueel geweld in België en hun competenties in multidisciplinaire opvang te verbeteren.


Project afgesloten
Read more about this project

ENABEL & LUXDEV SEA


Project lopende
Read more about this project

Inclusive Holistic Care for Migrant victims of sexual violence (INHeRE)

Migranten, aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen (MAV) lopen in alle fasen van hun migratietraject een hoog risico op seksueel slachtofferschap. Een geïntegreerde,  holistische aanpak, van opsporing tot follow-up, is erkend als de beste zorg voor alle slachtoffers van SG.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Epidemiological modeling

Relationships, Stress and Aggression during the COVID-19 crisis in Belgium(RSA)

To contain the COVID-19 pandemic, governments worldwide restricted social and physical contact by issuing lockdown and social-distancing measures. Already  a few weeks after the first COVID-19 realted lockdown being issued in Belgium in March 2020, Prof Keygnaert (UGent-ICHR) and Prof Vandeviver (UGent-IRCP) set up a study on Relationships, Stress and Aggression (RSA) in times of COVID-19 crisis in Belgium. This longitudinal self-reporting study was stopped in July 2020 and got lots of attention as it demonstrated high levels of stress, rather unhealthy ways of coping and a lot of domestic violence occurring in Belgian households.


Project lopende
Read more about this project
Adolescent and youth health Interpersonal violence Sexual health and wellbeing Monitoring and evaluation Screening and detection

Internationale Uitbreiding van het Sensoa Vlaggensysteem

Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassenen om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.


Project lopende
Read more about this project
Zie meer projecten