Inclusive Holistic Care for Migrant victims of sexual violence (INHeRE)

Inclusive Holistic Care for Migrant victims of sexual violence (INHeRE)

Professionals die met MAV-slachtoffers van SG werken, beschikken echter vaak niet over de specialistische kennis, taalvaardigheden en instrumenten om inclusieve holistische zorg te verlenen en/of hen door te verwijzen. INHeRE wil daarom capaciteit opbouwen bij belangrijke professionals die werken met MAV slachtoffers van SG door de ontwikkeling en wetenschappelijke evaluatie van op maat gemaakte instrumenten en trainingen. Doorheen het project wordt speciale aandacht besteed aan inclusieve zorgtrajecten voor mannelijke MAV-slachtoffers, slachtoffers van mensenhandel en gender- en seksueel diverse slachtoffers. 

 

Team

Leni Linthout, Ines Keygnaert, Saar Baert

Partners

The research partners include Ghent University, (BE) ICRH (BE), CESSMIR (BE), Payoke (BE), the The Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment (BE), NHS The Havens (UK), the Irish Department of Justice and Equality (IE) and Victim Support Europe (EU).