Ms Saar Baert

Researcher

Saar

Saar Baert holds a Master’s degree in Educational Sciences. After working for several years in psychosocial support in Belgium, she went abroad to work for the NGO Médecins Sans Frontières. For nine years, she focused on the development, implementation and evaluation of health promotion interventions for patients infected with HIV and other chronic diseases.

She joined ICRH in 2017 and now works in the Gender and Violence team of Prof. dr. Keygnaert, where she focusses on research and training on sexual violence. She is currently preparing her PhD regarding the evaulation of a pilot study on sexual assault care centres in Belgium.

 

Publicaties van Saar

2024 Factors related to police reporting in sexual assault care centers : are we underestimating the role of support persons?

Saar Baert, Stefanie De Buyser, Sara Van Belle, Paul Gemmel, Charlotte Rousseau, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2023 Ook mannelijke asielzoekers zijn kwetsbaar

Saar Baert, Lotte De Schrijver, Ines Keygnaert, Emilie Peeters, Leni Linthout

2023 ‘Eerst vrouwen en kinderen, dan de honden. Pas daarna de mannen’

Lotte De Schrijver, Saar Baert, Leni Linthout, Ines Keygnaert, Emilie Peeters

2023 Mental health of sexual assault victims and predictors of their use of support from in-house psychologists at Belgian sexual assault care centres

Saar Baert, Lisa Fomenko, Aurélie Machiels, Iva Bicanic, Sara Van Belle, Paul Gemmel, Christine Gilles, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2022 Inhoudelijk eindrapport Opleiding seksueel geweld voor de Family Justice Centers & Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Saar Baert, Lisa Fomenko, Nele Vaerewijck, Lotte De Schrijver, An-Sofie Van Parys, Ines Keygnaert

2022 Inhoudelijk eindrapport Online opleiding rond seksueel geweld voor advocatuur

Ines Keygnaert, Lisa Fomenko, Saar Baert, Nele Vaerewijck

2022 Care for victims of sexual violence : evaluation of setting up sexual assault care centers in Belgium

Ines Keygnaert, Saar Baert, Lisa Fomenko

2022 Factors related to police reporting in Belgian Sexual Assault Care Centres : are we underestimating the role of support persons?

Saar Baert, Stefanie De Buyser, Sara Van Belle, Paul Gemmel, Charlotte Rousseau, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2022 Zorgcentra na Seksueel Geweld in België : evolutief jaarrapport 2021

Lisa Fomenko, Saar Baert, Ines Keygnaert

2021 Inhoudelijk eindrapport Online opleiding rond seksueel geweld voor zorgverleners in Belgische ziekenhuizen

Ines Keygnaert, Lisa Fomenko, Saar Baert, Nele Vaerewijck, Laura Keunebrock

2021 Critères nationaux et procédures standards des centres de prise en charge des violences sexuelles en Belgique

Ines Keygnaert, Saar Baert

2021 Handelingsplan voor de forensisch verpleegkundige in de Zorgcentra na Seksueel Geweld : meerderjarige slachtoffers

Ines Keygnaert, Saar Baert, Christine Gilles, Charlotte Rousseau, Marleen Remmery, Joke Wuestenbergs, Agnes Libois, Marc Hainaut, Françoise Uurlings, Jana Verplancke, Gilbert Lemmens, Kristien Roelens

2021 Handelingsplan voor de psycholoog in de zorgcentra na seksueel geweld

Ines Keygnaert, Saar Baert, Koen Van Praet, Inse Van Melkebeke, Sarah Bal, Jana Verplancke, Frédéric Declercq, Gilbert Lemmens

2021 Handelingsplan voor de zedeninspecteur in de zorgcentra na seksueel geweld

Saar Baert, Heleen De Keyzer, Olivier Slosse, Eva Houpels, Frank Dewagtere, Guy Blondia, Jean-Luc Drion, Ines Keygnaert

2021 Handelingsplan voor minderjarige slachtoffers in de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Ines Keygnaert, Saar Baert, Christine Gilles, Charlotte Rousseau, Marleen Remmery, Joke Wuestenbergs, Agnes Libois, Marc Hainaut, Françoise Uurlings, Jana Verplancke, Annelies Cardon, Sarah Moyse, Kristien Roelens

2021 Jaarrapport zorgcentra na seksueel geweld in België 2020

Lisa Fomenko, Saar Baert, Ines Keygnaert

2021 Nationale criteria en standaardprocedures voor zorgcentra na seksueel geweld in België

Ines Keygnaert, Saar Baert

2021 Piloting sexual assault care centres in Belgium : who do they reach and what care is offered?

Saar Baert, Christine Gilles, Sara Van Belle, Iva Bicanic, Kristien Roelens, Ines Keygnaert

2021 Plan d’action pour l’infirmier/-ère légiste au sein des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles : victimes majeures

Ines Keygnaert, Saar Baert, Christine Gilles, Charlotte Rousseau, Marleen Remmery, Joke Wuestenbergs, Agnes Libois, Marc Hainaut, Françoise Uurlings, Jana Verplancke, Gilbert Lemmens, Kristien Roelens

2021 Plan d’action pour le/la psychologue des centres de prise en charge des violences sexuelles

Ines Keygnaert, Saar Baert, Koen Van Praet, Inse Van Melkebeke, Sarah Bal, Jana Verplancke, Frédéric Declercq, Gilbert Lemmens

Projecten van Saar

Female Genital Mutilation (FGM) Interpersonal violence Gender

Ondersteuningsprogramma Intrafamiliaal Geweld, Seksueel Geweld en Vrouwelijke Genitale Verminking

Gezien de bijzonder hoge prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld alsook vrouwelijke genitale verminking in België is de kans reëel dat elke medewerker binnen een ziekenhuis regelmatig in contact komt met slachtoffers van deze vormen van geweld.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Gender

Verkenning en ontwikkeling van een meldcode geweld

Professionals en vrijwilligers zoals hulpverleners, leerkrachten, CLB-medewerkers, sportcoaches enzovoorts kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen geweld.


Project lopende
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Opleiding rond seksueel geweld voor medewerkers en partners van de Family Justice Centers en de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Deze basisopleiding richt zich tot medewerkers van de Family Justice Centres, de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld en hun respectievelijke partners


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence

De Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld: van pilootproject tot evaluatie

Na de haalbaarheidsstudie van ICRH naar de ontwikkeling en validering van een model van allesomvattende zorg voor slachtoffers van seksueel geweld in België, heeft de federale staatssecretaris voor gelijke kansen ICRH aangesteld om een pilootproject voor Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) te implementeren en evalueren in Gent, Brussel en Luik.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor justitie-assistenten binnen Slachtofferonthaal

Deze online training draagt bij tot een betere ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld alsook hun steunfiguren door justitie-assistenten bij de dienst Slachtofferonthaal.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor advocatuur/Juridische eerstelijnsbijstand

Deze online training streeft naar het verbeteren van de competenties van advocaten om slachtoffers van seksueel geweld slachtoffergericht bij te staan.


Project afgesloten
Read more about this project
Interpersonal violence Sexual health and wellbeing

Online opleiding rond seksueel geweld voor zorgverleners binnen ziekenhuizen

Deze opleiding voor zorgverleners binnen Belgische Ziekenhuizen heeft als doel om zorgverleners een beter inzicht te verschaffen in optimale holistische zorg voor slachtoffers van acuut en niet-acuut seksueel geweld in België en hun competenties in multidisciplinaire opvang te verbeteren.


Project afgesloten
Read more about this project

ENABEL & LUXDEV SEA


Project lopende
Read more about this project

Inclusive Holistic Care for Migrant victims of sexual violence (INHeRE)

Migranten, aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen (MAV) lopen in alle fasen van hun migratietraject een hoog risico op seksueel slachtofferschap. Een geïntegreerde,  holistische aanpak, van opsporing tot follow-up, is erkend als de beste zorg voor alle slachtoffers van SG.


Project afgesloten
Read more about this project
Zie meer projecten