Online opleiding rond seksueel geweld voor advocatuur/Juridische eerstelijnsbijstand

Deze opleiding omvat vijf verschillende modules aangeboden onder de vorm van online leerpaden en webinars. Volgende thema’s komen aan bod : het juridisch kader rond de verschillende vormen van seksueel geweld en de evolutie naar een nieuw strafwetboek, het spanningsveld tussen wetgeving en definities, mythes en feiten, prevalentiecijfers, de gevolgen van seksueel geweld op slachtoffers en hun steunfiguren,  holistische en diversiteit-sensitieve zorg voor slachtoffers van seksueel geweld, inzicht in het bestaande hulpverleningsaanbod, de basiscriteria voor disclosure, uitdagingen rond onthulling bij en klachtneerlegging door slachtoffers van seksueel geweld en competentieverwerving om slachtoffers adequaat bij te staan, alsook  casusbespreking. 

Deze basisopleiding wil bijdragen tot een betere begrip van de omvang, de specifieke kwetsbaarheden en de impact van seksueel geweld op een slachtoffer en diens omgeving alsook tot het verbeteren van de competentie van advocaten om slachtoffers van seksueel geweld slachtoffergericht bij te staan.  
Het project loopt van februari 2021 tot en met december 2021 en wordt gesubsidieerd door de Vlaams Minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir 
 

Donors

Het project loopt van februari 2021 tot en met december 2021 en wordt gesubsidieerd door de Vlaams Minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir

Team

Laura Keunebrock, Lisa Fomenko, Saar Baert & Prof. dr. Ines Keygnaert

Coordinator

Prof. Ines Keygnaert ICRH

Partners

Orde van Vlaamse Balies Liesbet Stevens (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) Vlaamse Minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir

Periode

February 01, 2021 - December 31, 2021

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Ms. Saar Baert
Ms. Elizaveta Fomenko
Ms. Ines Keygnaert

Landen

België

Thema's

Interpersonal violence
Sexual health and wellbeing