Opleiding rond seksueel geweld voor medewerkers en partners van de Family Justice Centers en de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Deze basisopleiding richt zich tot medewerkers van de Family Justice Centres, de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld en hun respectievelijke partners (CAW, OCMW, VK, politie, parket, justitie-assistenten), en wil bijdragen tot een beter begrip van de omvang, specifieke kwetsbaarheden en impact van seksueel geweld binnen de context van intrafamiliaal geweld, alsook tot een verhoogde competentie van hulpverleners om seksualiteit en seksueel geweld met hun cliënten te bespreken.

Het project loopt van januari 2022 tot en met december 2022 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, Agentschap Justitie en Handhaving.

Donors

Het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, Agentschap Justitie en Handhaving.

Team

Ines Keygnaert Saar Baert Lisa Fomenko Nele Vaerewijck An-Sofie Van Parys Lotte De Schrijver

Periode

January 01, 2022 - December 31, 2022

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Ms. Saar Baert
Ms. Elizaveta Fomenko
Ms. Ines Keygnaert
Ms. Nele Vaerewijck
Ms. An-Sofie Van Parys

Landen

België

Thema's

Interpersonal violence
Sexual health and wellbeing