Online opleiding rond seksueel geweld voor justitie-assistenten binnen Slachtofferonthaal

Deze opleiding omvat een reeks van 4 verschillende online trainingen waarvan drie verzorgd worden door het Gender & Violence Team van Professor Keygnaert aan  het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de Universiteit Gent en één verzorgd door het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK). Volgende thema’s zullen aan bod komen : het spanningsveld tussen wetgeving en definities, mythes en feiten, prevalentiecijfers, de gevolgen van seksueel geweld op minderjarige en meerderjarige slachtoffers en hun steunfiguren, de holistische en diversiteit-sensitieve zorg voor slachtoffers van seksueel geweld, uitdagingen rond onthulling bij en klachtneerlegging door slachtoffers van seksueel geweld en competentieverwerving om slachtoffers adequaat bij te staan. 
Deze basisopleiding wil bijdragen tot een betere ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld alsook hun steunfiguren vanuit Slachtofferonthaal, vertrekkend vanuit de eigen instelling, ingebed in het voor handen multidisciplinair zorgnetwerk. Deze basisopleiding wordt vooropgesteld om door elke justitie-assistent van Slachtofferonthaal in Vlaanderen gevolgd te worden tegen eind 2021.  
Het project loopt van februari 2021 tot en met december 2021 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir. 
 

Donors

Het project loopt van februari 2021 tot en met december 2021 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir.

Team

Laura Keunebrock, Lisa Fomenko, Saar Baert & Prof. dr. Ines Keygnaert

Coordinator

Prof. Ines Keygnaert ICRH

Partners

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin-Afdeling Justitiehuizen Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) Kabinet Minister Zuhal Demir

Periode

February 01, 2021 - December 31, 2021

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Ms. Saar Baert
Ms. Elizaveta Fomenko
Ms. Ines Keygnaert

Landen

België

Thema's

Interpersonal violence
Sexual health and wellbeing