Online opleiding rond seksueel geweld voor zorgverleners binnen ziekenhuizen

Deze opleiding gaat dieper in op de aard en omvang van seksueel geweld bij mensen van verschillende leeftijden, genders, seksuele oriëntaties en kwetsbaarheden en de specifieke gezondheidsgevolgen die deze kunnen genereren. We bespreken signalen, symptomen, gevolgen, mythes en feiten voor vrouwen, mannen en transpersonen van jong tot oud en met verschillende vormen van kwetsbaarheid, de holistische zorg aan slachtoffers van seksueel geweld, het model van de Zorgcentra na Seksueel Geweld, zorg voor slachtoffers van niet-acuut seksueel geweld en verwijsmogelijkheden voor acuut en niet-acuut seksueel geweld.  De opleiding wordt aangeboden onder de vorm  van een online leerpad van meerdere modules gevolgd door een webinarreeks voor casusbespreking en supervisie.

De opleiding richt zich specifiek tot zorgverleners (artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen,…) actief op sleuteldiensten zoals spoed, gynaecologie, urologie, gastrologie, pediatrie, geriatrie en psychiatrie. Deze basisopleiding wil bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de zorg geleverd door zorgverleners met betrekking tot de identificatie, de behandeling en de doorverwijzing van zowel acute als niet-acute slachtoffers van seksueel geweld

Het project loopt van januari 2021 tot en met december 2021 en wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid- DG Gezondheidszorg

Donors

Het project loopt van januari 2021 tot en met december 2021 en wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid- DG Gezondheidszorg

Team

Laura Keunebrock, Lisa Fomenko, Saar Baert & Prof. dr. Ines Keygnaert

Coordinator

Prof. Ines Keygnaert ICRH

Partners

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid – DG Gezondheidszorg

Periode

January 01, 2021 - December 31, 2021

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Ms. Saar Baert
Ms. Elizaveta Fomenko
Ms. Ines Keygnaert

Landen

België

Thema's

Interpersonal violence
Sexual health and wellbeing