De Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld: van pilootproject tot evaluatie

De Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld: van pilootproject tot evaluatie


Binnen een nauwe samenwerking van ziekenhuizen, de politie, het openbaar ministerie en psychosociale diensten bieden ZSG uitgebreide psychologische, forensische en medische hulpverlening na seksueel geweld. De forensisch verpleegkundige is de sleutelpersoon in het verlenen van de acute uitgebreide zorg en de coördinatie van de multidisciplinaire nazorg, die bestaat uit specifieke medische en psychologische zorg en algehele case management inclusief juridische bijstand. Klinische psychologen beoordelen de mentale gezondheidsbehoeften en bieden traumagerichte therapie aan, terwijl getrainde zedeninspecteurs op het ZSG een verhoor afnemen van slachtoffers die een klacht willen indienen.
ICRH heeft de uitvoering van het ZSG pilootproject voorbereid en gecoördineerd, in de eerste plaats door zorgtrajecten te ontwikkelen en deze te vertalen naar standaard werkprocedures en -instrumenten voor ZSG personeel, hun functieprofielen te definiëren en opleidingen te verstrekken, en ten tweede door het uitvoeringsproces te controleren in samenwerking met de betrokken partijen.

Vervolgens heeft ICRH de aanvaardbaarheid van het ZSG model wetenschappelijk geëvalueerd door middel van een mixed-methods benadering, rekening houdend met het perspectief van slachtoffers, ZSG personeel en andere belanghebbenden. Het wetenschappelijk evaluatierapport van maart 2019 leidde op zijn beurt tot aanbevelingen voor de aanpassing en de opschaling van de Belgische ZSG. ICRH ondersteunde deze aanbevelingen verder in de praktijk, onder meer door de ontwikkeling van een Belgisch ZSG-handboek waarin alle normen en standaard werkprocedures van de ZSG worden uiteengezet; door opleiding van ZSG personeel en de uitwerking van een ZSG registratiesysteem.  

 

Handelingsplannen:

 

Donors

Federal Government

Team

Saar Baert Jana Verplancke Prof dr Ines Keygnaert

Coordinator

Prof. dr. Ines Keygnaert

Partners

The Institute for the Equality of Women and Men The Federal Government and their administration Ghent University Hospital Medical University Centre St Pieters University Hospital of Liège The Police of Ghent, of Eastern Flanders, of Brussels Capital-Elsene and of Liège The public prosecutors of Eastern Flanders, Brussels and Liège The Belgian DNA-labs and forensic experts Services for mental health and psychosocial support, for judicial support, for support upon child maltreatment,… And many more

De Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld: van pilootproject tot evaluatie
De Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld: van pilootproject tot evaluatie