Verkenning en ontwikkeling van een meldcode geweld

Professionals en vrijwilligers zoals hulpverleners, leerkrachten, CLB-medewerkers, sportcoaches enzovoorts kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen geweld.

Slachtoffers nemen hen in zo’n situatie soms in vertrouwen of ze vangen zelf signalen op. Het is voor deze professionals en vrijwilligers dan niet altijd duidelijk wat ze kunnen en mogen doen. Een concreet gevalideerd stappenplan of ‘meldcode’ kan hieraan tegemoetkomen. Het kan een hulpmiddel zijn dat handvatten biedt voor bespreekbaarheid van het vermoeden met de betrokkene en kan bijdragen tot snellere en adequatere hulp.

Fase 1 van het project bestaat uit een verkenning van goede praktijken op Vlaams, nationaal en internationaal niveau bij verontrustende situaties van geweld. In de tweede fase van het project staat de ontwikkeling van generieke en eventueel sectorspecifieke meldcodes centraal. In fase drie volgt de opmaak van een implementatieplan per sector, waar de nodige aandacht is voor randvoorwaarden en implementatienoden.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Juni 2022 – december 2023

Donors

Vlaamse Overheid

Team

Ines Keygnaert, Saar Baert

Periode

June 01, 2022 - December 31, 2023

Project status

Project lopende

Teamleden

Ms. Saar Baert
Ms. Ines Keygnaert

Landen

België

Thema's

Interpersonal violence
Gender