Personen met een beperking en seksueel geweld

Het onderzoeksproject, getiteld, ‘Personen met een beperking en seksueel geweld’ is in opdracht van de Vlaamse Overheid - Agentschap binnenlands bestuur - Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering & Integratie - Team Gelijke Kansen opgezet om de prevalentie van seksueel geweld bij personen met een beperking in België te onderzoeken.

Het project heeft als hoofddoel de inzichten te vergroten in de mate van blootstelling aan seksueel geweld onder deze specifieke minderheidsgroep en om de relatie tussen minderheidsidentificatie en seksueel geweld te analyseren. 

Eerdere onderzoek naar seksueel geweld (SG) toonde reeds aan dat mensen die te maken krijgen met sociale uitsluiting een groter risico lopen om slachtoffer te worden. Naast het sociaal uitsluiten, krijgen personen met een beperking ook vaker te maken met stigma, vooroordelen en discriminatie. In deze studie analyseren we de specifieke kwetsbaarheden en ervaringen van SG bij personen met een beperking te onderzoeken. 

De gegevens voor dit onderzoek werden verzameld tussen 10 oktober 2019 en 1 januari 2021 – binnen het project 'Understanding the MEchanisms, NAture, MAgnitude and Impact of Sexual geweld in Belgium' (UN-MENAMAIS) – met een nationaal representatieve steekproef van Belgische burgers in de leeftijdscategorie van 16 tot 99 jaar tot gevolg. Binnen de totale steekproef gaf 14,48% aan te leven met een beperking en/of chronische ziekte. De prevalentie van SG werd gemeten aan de hand van gedragsspecifieke vragen gebaseerd op de WHO-definitie van SG. 

Personen met een beperking vertoonden een hogere prevalentie van hands-on SG (37,8%) in vergelijking met degenen zonder beperkingen of chronische ziekte (29,4%). Personen met een beperking meldden ook een lagere geestelijke gezondheid, levenskwaliteit en welzijn. Toch meldden ze lagere niveaus van riskant alcohol- en cannabisgebruik, maar vergelijkbare niveaus van illegaal drugsgebruik en zelfbeschadigend gedrag. Socio-demografische gegevens, mentale gezondheid en copingfactoren werden allen geassocieerd met een hoger risico op SG. Het is dus duidelijk dat personen met een beperking een hoger risico op SG als gevolg van hun kwetsbaarheden lopen. Het voorkomen van (herhaald) slachtofferschap moet prioriteit krijgen bij beleidsmakers, onderzoekers en zorgverleners.

Lees hier het volledig rapport: PDF

Dit project kreeg ook uitgebreide persaandacht: 
VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/11/02/vrouwen-met-handicap-vaker-slachtoffer-van-seksueel-geweld/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2023/11/02/terzake-misbruik-mensen-met-beperking-grensoverschrijdend-arvato/

De Morgen: https://www.demorgen.be/snelnieuws/personen-met-beperking-hebben-groter-risico-op-seksueel-geweld-zeer-confronterende-cijfers~bcbe2541/?referrer=https://www.google.com/


 

Donors

Donors: Vlaamse Overheid - Agentschap binnenlands bestuur - Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering & Integratie  (Kabinet Bart Somers)

Team

Team: Ines Keygnaert, Lotte De Schrijver & Lisa Fomenko

Periode

January 01, 2023 - April 30, 2023

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Ms. Elizaveta Fomenko
Ms. Ines Keygnaert

Landen

België

Thema's

Interpersonal violence
Sexual health and wellbeing

Eindrapport - Personen met een beperking en seksueel geweld 2023