Internationale Uitbreiding van het Sensoa Vlaggensysteem

Internationale Uitbreiding van het Sensoa Vlaggensysteem

Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassenen om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.

Met het Vlaggensysteem kan je: 
•    Seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen objectief inschatten
•    Seksueel gedrag bespreken met de betrokkenen en andere professionals
•    Binnen je team beter afstemmen over de te volgen (pedagogische) stappen
•    Als leidinggevende een visie en beleid uitwerken over seksuele gezondheid binnen je organisatie
Het Vlaggensysteem helpt je om tot een goed overwogen reactie te komen na het toepassen van 6 criteria op een concrete situatie. Dat vormt een tegengewicht tegen emotioneel of paniekerig reageren, of tegen onverschilligheid.
Je kan er alles over lezen op volgende website: https://www.sensoa.be/over-het-sensoa-vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem in elke organisatie gebruiken
Het Vlaggensysteem gebruiken in je organisatie kan echter uitdagend zijn. Er kunnen culturele aanpassingen nodig zijn. Bijgevolg werd er door Sensoa een Tips & Tricks gids aangevraagd met als doel om organisaties te helpen om problemen en uitdagingen aan te pakken wanneer ze culturele aanpassingen maken aan het Vlaggensysteem op maat van hun organisatie en organisatiecultuur.
Je kan er meer over lezen op volgende website: https://www.sensoa.be/implementeer-het-vlaggensysteem-jouw-organisatie 
Of download hier de gids: PDF gids

De implementatie van het Vlaggensysteem verbeteren
Naast de gids, werd er ook gevraagd om een meetinstrument te ontwikkelen, in de vorm van een standaardvragenlijst, om organisaties te helpen evalueren in welke mate personen seksueel grensoverschrijdend gedrag begrijpen en welke houding en overtuigingen ze hebben. Op basis van deze evaluatie, kunnen organisaties bekijken of er meer nood is aan een training of interventie, zoals het Vlaggensysteem.
Je kan er meer over lezen op volgende website: https://www.sensoa.be/materiaal/vragenlijst-rond-kennis-attitude-en-zelf-effectiviteit-vlaggensysteem
Of download hier de vragenlijst: PDF vragenlijst

Internationale uitrol van het Vlaggensysteem
Tot slot, wijzen we graag op de voortdurende samenwerking tussen Sensoa en ICRH om het Sensoa Vlaggensysteem internationaal uit te rollen. ICRH zal blijven bijdragen met zijn expertise en internationaal netwerk om deze waardevolle methodiek wereldwijd beschikbaar te maken. Samen streven we naar een bredere toepassing en verspreiding van het Sensoa Vlaggensysteem om bij te dragen aan betere Sexual and Reproductive Health and Rights voor iedereen.