Gender sensitief handelen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen

In opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en in samenwerking met Çavaria, het Transgender Infopunt van het UZ Gent (TIP) en het International Centre for Reproductive Health aan de Universiteit Gent (ICRH-UGent), wenst Domus Medica (DM) huisartsen te sensibiliseren, informeren en opleiden om gender sensitieve, holistische en persoonsgerichte zorg te bieden met specifieke aandacht voor de LGBTQI+-groep. Door middel van één centrale webpagina rond het LGBTQI+-thema krijgen huisartsen snel toegang tot een up-to-date overzicht van het bestaande aanbod aan initiatieven per subcategorie en doelgroep. Verder wenst DM een LOK-pakket met specifieke aandacht voor het LGBTQI+-thema te ontwikkelen en gratis aan te bieden aan de LOK-groepen in Vlaanderen en Brussel. Çavaria, het TIP en het ICRH-UGent zullen de nodige expertise voorzien. Om de resultaten en impact te meten zullen deelnemende huisartsen vooraf aan en na (herhaalde meting die zowel peilt op korte termijn als lange termijn) het doorlopen van dit LOK-pakket een online vragenlijst invullen, peilend naar hun kennis, attitude en vaardigheden rond het LGBTQI+-thema. 

Donors

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - : Institute for the equality of women and men Belgium

Team

Prof. Dr. Ines Keygnaert (coordinator), Anke Vandenberghe and Lotte De Schrijver

Coordinator

Domus Medica

Partners

ICRH Ghent University, Çavaria, Transgender Info Point at the Ghent University Hospital

Periode

June 30, 2022 - June 30, 2023

Project status

Project lopende

Teamleden

Ms. Ines Keygnaert

Landen

België

Thema's

Gender
Sexual health and wellbeing