UN-MENAMAIS: Een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België

Het UN-MENAMAIS onderzoeksproject streeft naar een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België.

Seksueel Geweld [SG] is ook in België een ernstig gezondheidsprobleem met juridische en maatschappelijke gevolgen. Een vergelijkende en representatieve studie omtrent dit thema ontbreekt echter. UN-MENAMAIS wenst bij te dragen aan een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld bij vrouwelijke, mannelijke en transgender slachtoffers, hun peers, familieleden, hulpverleners en de gemeenschap in België en beleidsaanbevelingen, preventie- en responsstrategieën te formuleren. Een consortium bestaande uit ICRH en IRCP aan de UGent, Université de Liège, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Respect Seniors en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zullen de volgende vijf objectieven realiseren:

Objectief 1: In kaart brengen hoe Belgische burgers en migranten, tussen 16 en 100 jaar, met verschillende seksuele oriëntaties, seksueel geweld kaderen.
Objectief 2: Exploreren in welke mate de onderzoekspopulatie slachtoffer werd van seksueel geweld of dadergedrag stelde sinds de kindertijd.
Objectief 3: In kaart brengen wat de impact van deze blootstelling was op het leven van het slachtoffer, familie, peers en de professionele hulp die ze gezocht hebben.
Objectief 4: Evalueren van de forensische praktijken na seksueel geweld door zorgverleners.
Objectief 5: Formuleren van aanbevelingen voor toekomstige beleidsmaatregelen en sensibiliseringscampagnes rond SG geweld in België.

We gebruiken een mixed methods methodologie. We combineren een literatuurstudie met een schriftelijke bevraging over SG slachtoffer- en daderschap in de algemene bevolking en diepte interviews met SG slachtoffers. Daarnaast zullen we een schriftelijke bevraging en focusgesprekken voeren met zorgverleners en een seminarie met Café Dialogue over beleidsaanbevelingen organiseren met professionals en SG slachtoffers.

Het project loopt van mei 2017 tot en met april 2021 en wordt gesubsidieerd door BELSPO via het  Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks (BRAIN) programma.

Eindseminarie: ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium’ on the 17th
 of June 2021. Agenda en video opnames: KLIK HIER 

Finaal rapport: click here

Policy briefs en capsules: click here

Donors

BELSPO - Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks (BRAIN) program

Team

Ms. Lotte De Schrijver Dr. Anne Nobels Prof. dr. Ines Keygnaert

Coordinator

Prof. dr. Ines Keygnaert

Partners

Institute for International Research on Criminal Policy (UGhent- IRCP) Université de Liège National Institute of Criminalistics and Criminology Respect Seniors Institute of Equality of Women and Men