Chatlijn voor slachtoffers van seksueel geweld en hun steunfiguren: ontwikkeling en pilootstudie

Chatlijn voor slachtoffers van seksueel geweld en hun steunfiguren: ontwikkeling en pilootstudie

De chatdienst is op 10 april 2019 gelanceerd en wil slachtoffers van seksueel geweld in contact brengen met een Zorgcentrum na Seksueel Geweld of andere gespecialiseerde zorgverleners. Een haalbaarheidsstudie toonde aan dat deze dienst vooral nodig kan zijn voor moeilijk bereikbare groepen zoals mannen en adolescenten die vaak barrières tegenkomen om hulp te zoeken na seksueel geweld. Via deze chatdienst kunnen slachtoffers anoniem hun verhaal vertellen en kan een poging worden gedaan om barrières weg te nemen om verdere hulp te zoeken.


In de eerste fase richtte het project zich op het Vlaamstalige deel van België en bood het alleen chatsessies in het Vlaams aan. Vanaf september 2019 wordt er een parallelle chatdienst aangeboden in het Frans. Het tweede deel van het project bestaat uit een proefstudie die wordt uitgevoerd op de chatservice en tot doel heeft de gegevens te bestuderen om de toegang tot het Zorgcentra na Seksueel Geweld te verbeteren. Er zal een procesevaluatie worden uitgevoerd, gericht op het beschrijven van de kenmerken van de gebruikers en de aangeboden diensten. Tot slot wil deze chatdienst de nationale opschaling en mogelijke internationale implementatie van chatdiensten voor Zorgcentra na Seksueel Geweld toelichten.
 

Donors

Federal Service of Employment, Work and Social consultation Institute for Equality of Women and Men Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Team

Jana Verplancke Sherien Holail Mohamed Freeke Matthynssens Emilie Berghmans Blanche Leblon Laura Keunebrock Ines Keygnaert

Coordinator

Ines Keygnaert

Partners

Institute for Equality of Women and Men Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Periode

January 10, 2018 - July 31, 2021

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Ms. Sherien Holail Mohamed
Ms. Ines Keygnaert

Landen

België

Thema's

Interpersonal violence