Evaluatie van het bestaande hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zo’n 67% van de 16 tot 69 jarige deelnemers in dit onderzoek werd ooit slachtoffers van seksueel geweld. In dit zelfde populatieonderzoek gaf 21% aan ooit zelf een vorm van seksueel geweld gepleegd te hebben (Keygnaert et al., 2017; Keygnaert et al., 2021).

De minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding is het engagement aangegaan om het hulpverleningslandschap inzake begeleiding en behandeling van seksuele daders te evalueren en te optimaliseren, en dit zowel vanuit curatief als preventief oogpunt. Om binnen de huidige legislatuur 2019-2024 het nodige te kunnen doen, is het van belang om snel zicht te krijgen op het hulpverleningslandschap. Dit onderzoeksproject tracht een antwoord te bieden op deze nood door het bestaande hulverleningslandschap voor de begeleiding en behandeling van potentiële plegers, plegers en daders van seksueel geweld in kaart te brengen, de extra noden te identificeren en na te gaan op welke manier het reeds bestaande begeleidings- en behandelingsaanbod verder geoptimaliseerd kan worden met het oog op primaire, secundaire en tertiaire preventie van seksueel geweld.

Het project loop van november 2021 tot en met oktober 2022 en wordt uitgevoerd in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 

Partners: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Team

Prof. dr. Ines Keygnaert (coordinator) Lotte De Schrijver Nele Vaerewijck

Coordinator

ICRH UGent

Partners

Partners: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Periode

November 01, 2021 - October 31, 2022

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Ms. Ines Keygnaert
Ms. Nele Vaerewijck

Thema's

Interpersonal violence
Reproductive rights

Flyer deelname onderzoek UGent SWVG Plegers Recruteringsflyer