ELEVATE: Vroege detectie van baarmoederhalskanker in moeilijk bereikbare populaties van vrouwen door middel van draagbare en point-of-care HPV tests.

ELEVATE: Vroege detectie van baarmoederhalskanker in moeilijk bereikbare populaties van vrouwen door middel van draagbare en point-of-care HPV tests.

Deze strategie omvat de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk, goedkoop, draagbaar zelfbemonstering onderzoeksinstrument dat in staat zal zijn om 14 hoog-risico humaan papillomavirus (HPV) types en 2 proteomische baarmoederhalskanker biomarkers te detecteren.

De gelijktijdige detectie van HPV-DNA met de proteomische marker zal zorgen voor een meer accurate detectie van HPV-infecties geassocieerd met de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Hierdoor kunnen meer relevante patiënten worden gedetecteerd en behandeld, waardoor  kanker in deze populaties drastisch wordt verminderd. Een interventie waarbij het zelftestapparaat wordt getest in moeilijk bereikbare gemeenschappen in België, Portugal, Ecuador en Brazilië, zal informatie verschaffen over de aanvaardbaarheid en de kosteneffectiviteit van het onderzoeksmiddel.

Website: https://elevate-hpv.com/
 

Donors

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825747 Dit project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 825747.

Team

Olivier Degomme Heleen Vermandere Bo Verberckmoes Emmie Vanhooren Ines Keygnaert

Coordinator

Olivier Degomme, ICRH (Ghent University)

Partners

The ELEVATE project brings together a team of medical doctors, public health researchers, economists, biological engineers, and technology developers from: Universiteit Gent (Belgium), NOVA National School of Public Health (Portugal), Instituto National de Salud Publica/Consorcio de Investigación sobre VIH SIDA TB CISIDAT A.C. (Mexico), Universidad de Cuenca (Ecuador), Barretos Cancer Hospital, PIO XII Foundation (Brazil), Universitat Rovira i Virgili (Spain), Fraunhofer Institute for Microengineering and Microsystems IMM (Germany), Labman Automation Ltd (UK), and microLIQUID (Spain). Het ELEVATE-project brengt een team samen van artsen, volksgezondheidsonderzoekers, economen, biologische ingenieurs en technologieontwikkelaars van: Universiteit Gent (België), NOVA National School of Public Health (Portugal), Instituto National de Salud Publica/Consorcio de Investigación sobre VIH SIDA TB CISIDAT A.C. (Mexico), Universidad de Cuenca (Ecuador), Barretos Cancer Hospital, XI PIOI Foundation (Brazilië), Universitat Rovira i Virgili (Spanje), Fraunhofer Institute for Microengineering and Microengineering and Microengineering and Microsystems IMM (Duitsland), Labman Automation Ltd (UK) en microLIQUID (Spanje).