Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling: binnenkomende mobiliteitsonderzoeksbeurzen

Het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid (Departement Volksgezondheid & Eerstelijnszorg, Universiteit Gent, België) nodigt blijken van belangstelling uit voor aanvragen van buitenlandse postdoctorale onderzoekers voor gefinancierde onderzoeksverblijven van maximaal 6 maanden.

Het Facultair Mobiliteitsfonds wil buitenlandse postdoctorale onderzoekers aantrekken wiens expertise een belangrijke toegevoegde waarde zal hebben voor de onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent. De buitenlandse postdoctorale onderzoekers moeten minstens 2 jaar postdoctorale ervaring kunnen aantonen en moeten internationaal erkend zijn voor hun expertise en onderzoekservaring. Het Mobiliteitsfonds voorziet een eenmalige reiskostenvergoeding en een wedde tijdens het verblijf.

Het ICRH ondersteunt buitenlandse onderzoekers bij het aanvragen van een binnenkomende mobiliteitsbeurs, met een voorkeur voor postdoctorale onderzoekers: die

- interesse in een verblijf van 4-6 maanden in het ICRH-gebouw;

- ten minste 6 A1-publicaties (d.w.z. artikelen in tijdschriften waarnaar wordt verwezen in Web of Science);

- een duidelijke wetenschappelijke output bereiken in samenwerking met ICRH-onderzoekers tijdens het verblijf

(d.w.z. gezamenlijke publicatie(s) van tijdschriften en/of projectvoorstel(len) en/of andere outputs);

- een innovatief onderzoeksproject op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid (qua onderwerp, theorie, methode en aanpak) dat een aanvulling vormt op, maar nog niet aan bod komt in de bestaande onderzoeksprojecten van het ICRH (hier te vinden)

Meer informatie en details over hoe u interesse kunt tonen, vindt u hier.

Blijken van belangstelling moeten uiterlijk op 25 maart 2019 worden ontvangen.