Oproep voor LGBTQIA+ deelnemers aan diepte-interviews

Oproep voor LGBTQIA+ deelnemers aan diepte-interviews

“Een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België” Oproep voor LGBTQIA+ deelnemers aan diepte-interviews

De Universiteit Gent en Université de Liège doen een nationale studie over seksueel geweld in België en de impact hiervan op het leven van mensen die op een directe of indirecte manier geconfronteerd werden met seksueel geweld. Het UN-MENAMAIS onderzoeksproject wil bijdragen tot een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld op vrouwelijke, mannelijke en non-binaire slachtoffers, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of legale status, en op hun peers, nakomelingen, professionals alsook de algemene Belgische bevolking. Het uiteindelijk doel van het project is om het beleid en de zorg rond seksueel geweld in België te verbeteren. Deze studie wordt gefinancierd door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). 
Voor het kwalitatieve luik van deze studie is het UGent team op zoek naar LGBTQIA+  personen die ooit geconfronteerd werden met seksueel geweld en bereid zijn hun ervaringen te delen in een diepte-interview. Met “seksueel geweld” verwijzen we naar elke seksuele handeling of poging tot een seksuele handeling waarbij geweld wordt gebruikt, dreiging met geweld of gebruik is gemaakt van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat was te weigeren (bijv. door drugs). Het interview zal gaan over de persoonlijke mening van de persoon en hun ervaringen aangaande seksueel geweld en hoe dit hun leven en dat van hun familie en peers heeft beïnvloedt. Het interview zal ongeveer 1 uur en half in beslag nemen. 
We zijn specifiek op zoek naar LGBTQIA+ personen van alle leeftijden tussen 16 en 100 jaar, ongeacht hun legale status, genderidentiteit of seksuele oriëntatie, die wonen in België. Er wordt geen financiële compensatie voorzien voor de deelnemers en hun anonimiteit wordt gegarandeerd. 
Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze studie, gelieve een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar Lotte.deschrijver@ugent.be. Of het contactformulier in te vullen. 

Vriendelijke groeten,

Prof. dr. Ines Keygnaert                                Lotte De Schrijver                                       
Project Coördinator UN-MENAMAIS           Onderzoeker UN-MENAMAIS