Persbericht: Studie: Impact van coronamaatregelen op stress, relaties en intra-familiaal geweld in België

Persbericht: Studie: Impact van coronamaatregelen op stress, relaties en intra-familiaal geweld in België

De maatregelen die tijdens de gezondheidscrisis werden opgelegd om de verspreiding van Covid19 tegen te gaan, hebben volgens een studie die de UGent op 13 mei 2020 publiceerde het niveau van stress, relatieproblemen en geweld binnen het gezin aanzienlijk verhoogd.

In totaal verklaarde 25% van de ondervraagden direct of indirect aan geweld te zijn blootgesteld.

56% vertoonde een bovengemiddeld stressniveau. Meer stress draagt niet alleen bij aan verschillende gezondheidsproblemen, maar is ook een risicofactor voor de ontwikkeling en voortzetting van verschillende vormen van geweld.

Op verzoek van de staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit, mevrouw Sarah Schlitz, herhaalt de UGent haar studie en onderzoekt zij of deze tweede lockdown een vergelijkbare of grotere impact heeft. Deze keer worden bepaalde criteria toegevoegd met betrekking tot herkomst, seksuele geaardheid of genderidentiteit, sociaaleconomisch niveau, enz.

Voor de verspreiding van deze studie werkt de UGent samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Deze studie maakt deel uit van het federale actieplan ter bestrijding van gender- en huiselijk geweld tijdens de tweede coronagolf, die staatssecretaris Schlitz in november 2020 met steun van de federale regering heeft gelanceerd.

Eén op de vijf personen is slachtoffer van geweld, maar slechts één op de vijf slachtoffers heeft hulp gezocht.

Tijdens de eerste vier weken van de bevraging vertoonde de helft van de deelnemers aan de studie problematisch drinkgedrag en/of verhoogde stress. Amper twee op de vijf mensen waren tevreden over hun sociale contacten. Stress en gevoelens van machteloosheid kunnen ook de oorzaak zijn van geweld binnen het gezin. Landen waar doorgedreven social distancing maatregelen werden genomen en thuisblijven verplicht was, meldden grote toenames van geweld in gezinnen en tussen partners.

Slechts één op de vijf personen zocht hulp en bijna niemand deed aangifte van het geweld bij de politie. De online hulpverlening ziet echter nog steeds een toename van het aantal oproepen over huiselijk geweld. Een grote groep mensen krijgt dus nog niet de hulp die ze nodig hebben. 

Neem deel

Om de exacte impact van coronamaatregelen op relaties en de stress van de Belgische bevolking volledig te begrijpen, om de juiste hulp te kunnen bieden en om de preventie van geweld te verbeteren, is het zeer belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan deze bevraging deelnemen.

De Staatssecretaris roept alle inwoners van België vanaf 16 jaar op om deel te nemen.

Deelnemen is eenvoudig, volledig anoniem, duurt ongeveer 15 à 20 minuten en kan via volgende link:

http://bit.ly/RSA-corona.

Nood aan een gesprek bij te hoge stress of geweld?

Geweld is in geen enkele situatie te verantwoorden. Aarzel nooit om hulp te vragen. Je kan daarvoor terecht bij verschillende organisaties via telefoon en/of via chat. Alle hulpverlening verloopt anoniem en is gratis.

  • Tele-Onthaal 106
  • Awel Jongerentelefoon 102
  • Zelfmoordlijn 1813
  • CAW 0800 13 500
  • Chatlijn na seksueel geweld: www.seksueelgeweld.be
  • De Zorgcentra Seksueel Geweld blijven open tijdens de lockdown
  • Kindermishandeling: www.nupraatikerover.be  
  • Hulplijn voor vragen over geweld 1712

 

Info

Kabinet van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

 

Jessika Soors 
Politiek directeur

Nederlandstalig woordvoerder
G 0472 37 30 87

Oliviero Aseglio

Porte-parole francophone

G 0473 22 40 99

 

Prof. Ines Keygnaert (Coordinatrice)

Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

M +32 485 96 14 04

Prof. Christophe Vandeviver

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

M +32 498 62 90 53