Vragenlijst voor een studie van de Universiteit Gent

In het kader van een studie aan de UGent zijn we op zoek naar personen die bereid zijn om een online vragenlijst in te vullen (+/- 15-25 min).

De studie zal bijdragen tot de ontwikkeling van een gevalideerde schaal om verschillende vormen van minderheidsstress of othering-based stress (=stress als gevolg van stigma, vooroordelen en discriminatie) te meten bij minderheidsgroepen. 

Meer specifiek is de UGent op zoek naar LGBTQIA+ personen, personen van kleur, personen met een migratie-achtergrond, vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming, personen met een beperking en personen die behoren tot een specifieke culturele of religieuze groep.

Hier vindt u de online vragenlijst. 

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels en Frans.
Alvast bedankt!