Wetenschappelijk evaluatierapport pilootproject Zorgcentra na Seksueel Geweld

Authors & affiliation

Saar Baert, Ines Keygnaert

Abstract

Aanpak van seksueel geweld in België Seksueel geweld is een volksgezondheidprobleem dat ook vele mensen in België treft. Men schat dat 11% van de jonge mannen en 20% van de jonge vrouwen in België minstens één keer slachtoffer werd van seksueel geweld sinds de leeftijd waarop ze wettelijk met seks kunnen instemmen. Seksueel geweld kan voor slachtoffers meerdere gevolgen hebben en dat zowel op psychisch, fysiek, seksueel en socio-economisch vlak. Een gepast zorgaanbod is dan ook noodzakelijk. De Belgische regering heeft in 2016 de Conventie van Istanbul geratificeerd, die stelt dat ieder land in voldoende aangepaste en toegankelijke referentiecentra seksueel geweld moet voorzien. In een dergelijk centrum moeten slachtoffers van seksueel geweld zowel medische zorgen, een forensisch onderzoek als psychische hulpverlening kunnen verkrijgen. De toenmalige staatssecretaris voor Gelijke Kansen gaf in 2015-2016 aan UGent-ICRH de opdracht om via een haalbaarheidsstudie een model van Zorgcentra na Seksueel Geweld op maat van België te ontwikkelen. Vanaf oktober 2017 werd dat model gedurende een jaar in drie Belgische steden uitgetest, en dat in samenwerking met de volgende partners: - Zorgcentrum Gent: het UZ Gent, de politiezone Gent en het parket van Oost-Vlaanderen - Zorgcentrum Brussel: het UMC Sint-Pieter in Brussel, de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene en het parket van Brussel - Zorgcentrum Luik: het UMC Luik, de politiezone Luik en het parket van Luik UGent-ICRH evalueerde het pilootproject van de Zorgcentra na Seksueel Geweld, waarbij het de volgende onderzoeksmethodes heeft toegepast: - kwantitatieve evaluatie van de kenmerken van de slachtoffers, het seksueel geweld en de verkregen zorg bij de ziekenhuizen, politie en DNA-labo’s - vragenlijsten en interviews met patiënten en hun steunfiguren - vragenlijst en interviews met de forensisch verpleegkundigen, psychologen, zedeninspecteurs en hun leidinggevenden, evenals met parketmagistraten, DNA-labo’s en derde organisaties Dit rapport geeft de resultaten weer van de evaluatie van het pilootjaar van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

Related publications