Leaving no one behind (LNOB): Toegang tot anticonceptiemiddelen voor kwetsbare vrouwen in Oost-Europa en Centraal-Azië

Maatschappelijke taboes en vooroordelen in verband met de seksualiteit, de seksuele en reproductieve gezondheid en de toegang tot contraceptie van vrouwen en adolescente meisjes worden een nog grotere uitdaging als ze worden verergerd met andere kwetsbaarheden en discriminatie in verband met de hiv-status, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap, sekswerk, drugsgebruik en intiem partnergeweld. De COVID-19-pandemie heeft de bestaande kwetsbaarheden nog verergerd en heeft duidelijk gemaakt dat onmiddellijke verandering nodig is om landen te helpen weer beter op te bouwen. Ondanks het feit dat toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en -goederen door de WHO en het UNFPA als essentieel wordt beschouwd om ten allen tijde veilig te stellen, zijn sommige landen in de regio er toch getuige van geweest dat de aandacht van hun regeringen werd afgeleid - een verontrustende trend die onmiddellijk moet worden aangepakt voordat het een 'nieuw normaal' wordt.

Het doel van deze studie is licht te werpen op de waargenomen belemmeringen voor toegang tot en gebruik van alomvattende gezinsplanningsdiensten door vrouwen met hiv, vrouwen en meisjes met een handicap en overlevenden van intiem partnergeweld. In het bijzonder zal worden onderzocht hoe de huidige COVID-19 pandemie en lockdowns, andere mobiliteitsbeperkingen, inkomensverlies en aanverwante omstandigheden de toegang tot en het gebruik van alomvattende en geïntegreerde gezinsplanningsdiensten en voorbehoedsmiddelen hebben beïnvloed.

Donors

UNFPA Regional Office for Eastern Europe and Central Asia

Team

Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights Team Kristien Michielsen Linda Campbell Lore Remmerie

Coordinator

Mihai Horga, East European Institute for Reproductive Health, Roumania

Partners

East European Institute for Reproductive Health, Roumania UNFPA Regional and Country Offices in Eastern Europe and Central Asia

Periode

November 01, 2020 - December 31, 2021

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Ms. Fiorella Farje De la Torre