Participatory Action Research at central hospital of Maputo: Stimulating male involvement in the respectful maternity care model

Participatory Action Research at central hospital of Maputo: Stimulating male involvement in the respectful maternity care model

 De werkrelaties en werkomgeving van zorgverleners hebben niet alleen invloed op hun eigen emotionele gezondheid, maar ook op hoe ze moeders behandelen tijdens de bevalling. De emotionele gezondheid van zorgverleners heeft het potentieel om (mis)behandeling te stimuleren en de zorg van vrouwen te beïnvloeden (Ndwiga, Warren, Ritter, Sripad, & Abuya, 2017). Studies op het gebied van organisatieontwikkelingstheorie en participatief actieonderzoek wijzen erop dat individuele of team identificatie en het besef van de eigen problemen tot effectievere acties leiden dan het rapporteren van kwesties door externe beoordelaars (Wallerstein, Duran, Gedefaw, & Meulemans, 2010).

Met dit project willen we de verloskundigen de kracht van verandering geven in plaats van verandering van buitenaf op te leggen. Het project omvatte verschillende activiteiten: interactieve lezingen met de verloskundigen, een transversale studie over gebrek aan respect en misbruik in de kraamzorg, een educatief fotoproject over de rechten van vrouwen en focusgroepsgesprekken met de verloskundigen. Gedurende het project werden verschillende feedbackmechanismen gecreëerd tussen de onderzoeker en de verloskundigen, zoals regelmatige vergaderingen  en een WhatsApp-groep om informatie te delen. 

 

Donors

Global Minds – VLIR UOS

Team

Ms Anna Galle, Olivier Degomme, Nafissa Osman

Coordinator

Ghent University, ICRH

Partners

ICRH Mozambique, VLIR UOS

Periode

January 01, 2018 - December 31, 2019

Project status

Project afgesloten

Teamleden

Mr. Olivier Degomme
Ms. Anna Galle

Landen

België
Mozambique

Thema's

Mother and child health
Family planning and contraception

Participatory Action Research at central hospital of Maputo: Stimulating male involvement in the respectful maternity care model