SymMapp

Werking SymMapp


SymMapp is een mobiele applicatie waarbij de gebruiker dagelijks een inschatting maakt van de eigen gezondheidstoestand, en mogelijke symptomen aanduidt in de app (vijftal vooropgestelde opties: koorts, moeilijk ademen, hoesten en/of niezen, spierpijn, verlies smaak en/of geur).
De app plaatst deze mogelijke symptomen op een kaart zodat kan worden nagegaan hoeveel gebruikers zich op een bepaald deel van de stad bevonden en welke symptomen zij denken te ervaren. Het grondgebied van Groot-Gent (Stad Gent en de veertien deelgemeentes) is namelijk opgedeeld in verschillende regio’s, de exacte locatie van de gebruiker is niet geweten. Zo respecteert de app de privacy en volledige anonimiteit van de gebruikers.


Meerwaarde van de verzamelde informatie


Deze informatie kan een sterke meerwaarde betekenen in de strijd tegen pandemieën op lokaal niveau. Het is de hoop van de onderzoekers dat er op basis van deze informatie voorspellingen kunnen worden gemaakt over hoe snel de mogelijke symptomen zich verspreiden en waar potentiële hotspots zich bevinden. Zo kan men de evolutie van mogelijke symptomen in een bepaald deel van de stad in kaart brengen, of de verspreiding van mogelijke symptomen naar aangelegen zones opvolgen.
Deze informatie is enkel bedoeld voor de onderzoekers van het project, de gebruiker krijgt geen overzicht van de resultaten te zien. De app zal ook geen advies verstrekken in verband met de ingevoerde gezondheidstoestand.

Hoe installeer je de App?


SymMapp kan worden gedownload via de App Store of Google Play. Om de app te installeren, volg je de gebruikelijke stappen, afhankelijk van je besturingssysteem. Daarna open je de app en start het onboarding-proces, hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe SymMapp werkt en welke functies van jouw toestel de app in de achtergrond wenst te gebruiken.
 

Wat wordt er van deze gebruikers gevraagd?


Er wordt van jou verwacht je smartphone bij het uitvoeren van je noodzakelijke verplaatsingen zoveel als mogelijk bij te houden
Daarbij te controleren dat je de App permanent toelaat op de achtergrond jouw locatiegegevens te registreren en blijvend in de background laat draaien.
Je wordt gevraagd om dagelijks het gezondheidsdagboek van de App in te vullen. Dit duurt maximaal een minuut. Indien je dit vergeet te doen, vormt dit geen probleem. Je hoeft dan geen bijkomende handelingen te stellen.
Mocht je toch je smartphone zijn vergeten, de App hebben gesloten of nagelaten toe te laten de locatiegegevens permanent te laten registreren, vormt dit geen probleem. We ontvangen dan enkel geen data van jou.

We vragen je geheel vrijblijvend om via symmapp@ugent.be feedback door te geven, problemen te melden en opmerkingen over jouw ervaring met de App te delen.

Wat met persoonsgegevens en privacy?


De privacy van de gebruiker is één van de meest belangrijke aspecten van SymMapp. Het team huist dan ook verschillende privacy-experten (Prof. Tom Goffin, Prof. Gert Vermeulen en Hanne Elsen) die er hebben op toegezien dat de werking van de app het principe van absolute theoretische anonimiteit correct hanteert.

Dit betekent dat zelfs met zicht op alle mogelijke informatie, het theoretisch onmogelijk is om een individuele gebruiker te identificeren (dus ook voor de onderzoekers). De app deelt hiervoor Groot-Gent op in verschillende geografische regio’s of zones (de grootte varieert o.b.v. bevolkingsdichtheid om de privacy te waarborgen).

Daarna wordt er gekeken in welke zone een gebruiker zich bevindt. De app registreert enkel het referentienummer van de zone, niet de locatie van de gebruiker. Deze zonenummers en de gezondheidstoestand (al dan niet ervaren van mogelijke symptomen) worden volledig van elkaar losgekoppeld, alsook geanonimiseerd.

Dit maakt het onmogelijk voor onderzoekers die toegang hebben tot alle verzamelde informatie, om te achterhalen welke gegevens toebehoren aan een specifieke gebruiker. Op deze manier verwerkt SymMapp dus geen persoonsgegevens en respecteert de privacy van de gebruiker.

 

Coordinator

Prof. Olivier Degomme

Partners

SymMapp werd ontwikkeld door een multidisciplinair consortium van UGent onderzoekers (o.l.v. Prof. Olivier Degomme, Prof. Sofie Van Hoecke en Prof. Nico Van de Weghe, Prof. Dr. Niel Hens) en privacy-experten (Prof. Tom Goffin, Prof. Gert Vermeulen en Data Protectie Officer Hanne Elsen). Verder wordt er samengewerkt met collega’s van de Universiteit Hasselt (o.l.v. Prof. Niel Hens) en de Gentse app-ontwikkelaar ‘In The Pocket’.

Periode

March 01, 2021 - December 31, 2021

Project status

Project lopende

Teamleden

Mr. Olivier Degomme
Mr. David Eeckhout