The Global Early Adolescent Study – Een wereldwijd onderzoek naar hoe gendernormen evolueren en een spectrum van gezondheidsresultaten in adolescentie vormen.

The Global Early Adolescent Study – Een wereldwijd onderzoek naar hoe gendernormen evolueren en een spectrum van gezondheidsresultaten in adolescentie vormen.

De leeftijd 10-14 jaar behoort tot de meest belangrijke voor de menselijke ontwikkeling, maar desondanks is het een van de slechtst begrepen stadia. Hoewel de biologische processen die adolescenten doormaken universeel zijn, variëren de sociale contexten waarin ze voorkomen aanzienlijk. Tijdens de overgang van kind naar volwassene wordt van jongeren verwacht dat ze maatschappelijk gedefinieerde genderrollen aannemen die hun toekomstige seksuele en reproductieve gezondheid bepalen.

De Global Early Adolescent Study (GEAS) is gericht op het begrijpen van de factoren in de vroege adolescentie die jongeren vatbaar maken voor latere seksuele gezondheidsrisico's en die omgekeerd bijdragen aan gezonde seksualiteit, zodat de nodige informatie kan verschaft worden om de seksuele en reproductieve gezondheidsresultaten te verbeteren. GEAS wordt geleid door Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Baltimore, VS) en het Department of Reproductive Health and Research van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De eerste kwalitatieve fase van het project vond plaats in vijftien steden over de hele wereld. De kwantitatieve longitudinale studie wordt uitgevoerd in tien steden wereldwijd. Een vergelijking tussen landen biedt een uniek perspectief op de overeenkomsten en verschillen tussen de rol die ouders, leeftijdsgenoten en media spelen bij het vormgeven van de seksualiteit van jongeren en de rol van gendernormen op die ontwikkeling in diverse culturele omgevingen.

In het schooljaar 2018-2019 bevroegen onderzoeksters van ICRH 1008 jongeren uit de eerste graad van 23 secundaire Vlaamse scholen met een hoog percentage van leerlingen wonend in kwetsbare situaties.
Dit gebeurde als onderdeel van de ‘Global Early Adolescent Study’, een internationale studie, gecoördineerd door John Hopkins Bloomberg School of Public Health en de Wereldgezondheidsorganisatie, die nagaat hoe de opvattingen van jongeren ten aanzien van gendergelijkheid gelinkt zijn aan hun gezondheid.
Het onderzoeksrapport en een grafische samenvatting zijn beschikbaar op deze pagina.

Infographic GEAS & Covid studie: klik hier

Donors

Flemish Ministry of Innovation, Public Investment, Media and Poverty Reduction; Research Foundation – Flanders; Senescyt (Ecuador); National Research Fund of South Africa

Team

Mevr. Sara De Meyer Mevr. Kristien Michielsen

Coordinator

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health - USA

Partners

Belgium: Ghent University, International Centre for Reproductive Health (ICRH); Bolivia: Instituto para el Desarrollo Humano; Brazil: University of Sao Paulo; Burkina Faso: University of Ouagadougou; Chile: University of Santiago; China: SIPPR; Democratic Republic of the Congo: University of Kinshasa School of Public Health; Ecuador: University of Cuenca; Egypt: Assiut University; India: Population Council; Indonesia: Rutgers; Kenya: APHRC; Malawi: University of Malawi; Nigeria: Obafemi Awolowo University; Scotland: University of St. Andrews, Child and Adolescent Health Research Unit; South Africa: University of the Western Cape; USA: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health – International coordinator and the Institute of Women and Ethnic Studies; Vietnam: Vietnam Academy of Social Sciences

The Global Early Adolescent Study – Een wereldwijd onderzoek naar hoe gendernormen evolueren en een spectrum van gezondheidsresultaten in adolescentie vormen.