PSR-project in samenwerking met de Belgische Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

De Belgische Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) wil werken aan een verbeterd Belgisch beleid op het gebied  van  SDG's, gender-, water- en private sectorontwikkeling. Hiervoor willen zij gebruik maken van beleidsondersteunend onderzoek in samenwerking met Belgische onderzoekers die verbonden zijn aan hoger onderwijsinstellingen.

Sinds 2019 werkt ICRH aan een PSR-project op het gebied van "Support to the Gender Policy". Het algemene doel van dit project is het ondersteunen en versterken van de integratie van gender in het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.  

In het eerste jaar, zoals gevraagd in het mandaat, streefden we ernaar om: 

  • Genderactiviteiten in kaart te brengen en te analyseren in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
  • Technische en analytische ondersteuning te bieden voor de implementatie van gendergerelateerde rapporten en het gebruik van de gendermarker in de PRISMA-database
  • Operationele aanbevelingen te formuleren ter ondersteuning van het genderbeleid

Op basis van de resultaten en bevindingen werd de samenwerking met een tweede jaar verlengd. De nadruk zal liggen op de optimalisering van tekst-mining technieken om de DGD's capaciteit te versterken om de integratie van gendergelijkheid in hun activiteiten voortdurend in kaart te brengen en te analyseren. Evenals een meer diepgaande analyse van de genderdimensie in specifieke projecten om best-practices te identificeren.

Partners

Belgische Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

Periode

-

Project status

Project lopende

Teamleden

Mr. Olivier Degomme

Landen

België

Thema's

Gender
Policy analysis